Pic16f690

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 73 (18131 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Descripció general dels PIC16F690
Família del PIC16F690
    Microcontrolador de 8 bits (Bus de dades) Arquitectura Harvard Tecnologia RISC Tecnologia CMOS

Microchip ha dividit els seus microcontroladors en tres grans subfamílies d’acord al número de bits del seu bus d’instruccions: Subfamília Gamma Baixa Gamma mitja Gamma alta Bits del bus de instruccions 12 14 16 nomenclatura 12PIC12XXX i PIC14XXX PIC16XXX PIC17XXX i PIC18XXX

Variants principals:
Els microcontroladors que produeix Microchip cobreixen un ampli rang de dispositius, on les seves característiques poden variar:     Empaquetat (des de 8 potes fins a 68 potes) Tecnologia de la memòria interna (EPROM, ROM, Flash) Voltatges d’operació (des de 2.5 v. Fins a 6v) Freqüència d’operació (Fins a 20 Mhz) Empaquetats

I/O RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RB4 RB5 RB6 RB7 RC0 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 — —

Pin 19 18 17 4 3 2 13 12 11 10 16 15 14 7 6 5 8 9 1 20

Analògic AN0/ULPWU AN1/VREF AN2 — AN3 — AN10 AN11 — — AN4 AN5 AN6 AN7 — — AN8 AN9 — —

Comp C1IN+ C12IN0C1OUT — — — — — — — C2IN+ C12IN1C12IN2C12IN3C2OUT — — — — —

Temp — — T0CKI — T1G T1CKI — — — — — — — — — — — — — —

ECCP — — — — — — — — — — —— P1D P1C P1B CCP1/P1A — — — —

EUSART — — — — — — — RX/DT — TX/CK — — — — — — — — — —

SSP — — — — — — SDI/SDA — SCL/SCK — — — — — — — SS SDO — —

Inter IOC IOC IOC/INT IOC IOC IOC IOC IOC IOC IOC — — — — — — — — — —

Pullup Y Y Y Y(1) Y Y Y Y Y Y — — — — — — — — — —

Basic ICSPDAT ICSPCLK MCLR/VPP OSC2/CLKOUT OSC1/CLKIN — — — — — — — — — — — — VDD VSS

Nomenclatura
Rang de voltatgeEPROM ROM Flash Tipus de memòria Estàndard Extens PIC16CXXX PIC16LCXXX PIC16CRXXX PIC16LCRXXX PIC16FXXX PIC16LFXXX

Rang de voltatge Estàndard Extens

C LC

EPROM 4.5 a 6v 2.5 a 6v

CR LCR

ROM 4.5 a 6v 2.5 a 6v

F LF

Flash 4.5 a 6v 2 a 6v

Característiques generals del PIC16F690
                      CPU RISC Només 35 instruccions Totes les instruccionss’executen en un cicle de rellotge, menys els salts que en necessiten dues. Freqüència de operació de 0 a 20 MHz (DC a 200 nseg de cicle d’instrucció) 4k x 14 bits de memòria Flash de programa. 256 bytes de memòria de dades (RAM) 256 bytes de memòria de dades EEPROM Diferents fonts d’interrupció Pila de hardware de 8 nivells. Reset d’inici (POR) Timer d’inici (PWRT) Timer d’arrancada de l’oscil·lador(OST) Sistema de vigilància Watchdog timer. Protecció programable de codi. Mode SEP de baix consum d’energia. Opcions de selecció de l’oscil·lador. Programació i depuració sèrie “In-Circuit” (ICSP) mitjançant dues potes. Lectura/escriptura de la CPU a la memòria flash de programa. Rang de voltatge d’operació de 2.0 a 5.5 volts. Alta dissipació de corrent de la font: 25mA Rangs de temperatura:Comercial, Industrial i Extens. Baix consum de potència: o Menys de 0.6mA a 3V, 4 Mhz o 20 µA a 3V, 32 Khz o menys de 1µA de corrent de standby.

Perifèrics
         Entrada/ Sortida: 18 (17 E/S i 1 E) Timer0: Comptador/Temporizador de 8 bits amb pre-escalat de 8 bits Timer1: Comptador/Temporizador de 16 bits amb pre-escalat Timer0: Comptador/Temporizador de 8 bits con pre-escalat ipost-escalat de 8 bits i registre de període. Un mòdul de Captura, Comparació y PWM Convertidor Analògic/Digital: de 10 bits, 12 canals Dos mòduls comparadors analògics Port Sèrie síncron (SSP) Port Sèrie Universal (USART/SCI).

Diagrama de Blocs del PIC16F690

Descripció de la CPU La CPU és la responsable de la interpretació i execució de la informació (instruccions) guardada en la memòria deprograma. Moltes d’aquestes instruccions operen sobre la memòria de dades. L’ALU controla els bits d’estat (Registre STATUS), els bits d’aquest registre s’alteren depenent del resultat d’algunes instruccions.

Cicle d’instrucció El registre Program Counter (PC) és governat pel cicle d’instrucció com es mostra en la següent figura. Cada cicle d’instrucció la CPU llegeix (cicle Fetch) la...
tracking img