Plan de marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4333 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]

[pic]

JUDITH ROJO
IFCOM
C3-MARKETING

ÌNDEX

1- INTRODUCCIÓ
- Turisme al Maresme avui ..........................................2

2 – ANÀLISI INTERNA
- Política empresarial ...................................................3
- Organització de l’empresa .........................................4
- Recursos tècnics........................................................5
- Recursos comercials ..................................................6
- Recursos econòmics ..................................................6

3- ANÀLISI EXTERNA
- Entorn general ...........................................................7
- Anàlisi del mercat .....................................................9
- Consumidor/usuari....................................................9
- Competència.............................................................11

4 – DAFO ....................................................................................12

5- ESTRATÈGIA
- Objectius .................................................................13
- Anàlisi de les 5 forces .............................................13
-Públic objectiu .........................................................15
- Posicionament .........................................................16
- Avantatges competitives .........................................16
- Estratègies a seguir ..................................................17
- Fitxes tècniques .......................................................17

PLA DEMÀRKETING

1. INTRODUCCIÓ

Turisme al Maresme avui

A grans trets, turísticament, la comarca del Maresme presenta les següents característiques:
- Els recursos turístics de sol i platja són, de fa anys, els més explotats, especialment a la zona de l’alt Maresme (Calella, Pineda, Santa Susanna i Malgrat de Mar). Aquest tret diferencial, avalat sota la denominació de “Costa del Maresme” técom a conseqüència més destacada el fet de rebre turistes amb poder adquisitiu baix
- L'oferta gastronòmica, esportiva i nàutica comença a desenvolupar-se com a valor afegit als recursos clàssics esmentats anteriorment i se sustenta bàsicament a partir del desenvolupament de ports esportius i l’assoliment de diferents estrelles michelin per part de coneguts restauradors de la zona..- És clarament insuficient l'explotació dels recursos naturals (parc Montnegre – Corredor) , culturals i històrics (el patrimoni conservat permet una visió clara des de la Prehistòria fins a l’actualitat).
- Pel que fa a les infraestructures destinades al turisme, cal destacar que el Maresme presenta un nombre de places d'allotjament suficient i a preus força competitius, però amb unadiversitat inadequada i una distribució geogràfica desequilibrada. Tant l'oferta de bars i restaurants com la d'activitats complementàries és suficient, però hi manca oferta d'oci i espectacles i de pràctiques esportives.
- La promoció turística del Maresme a nivell nacional i internacional es considera insuficient, malgrat que s’ha constituït un Consorci format pels diferents municipis de lacomarca amb l’objectiu de donar a conèixer les potencialitats de la zona.

2. ANÀLISI INTERNA

Política empresarial

Definició de l’empresa: per donar suport a la iniciativa de contribuir a crear un sector turístic posicionat en base a la sostenibilitat i la qualitat es proposa la creació d’una empresa de Serveis Culturals fonamentada en els següents eixos:

- Definició i realitzacióde visites guiades a rutes existents.
- Creació de noves rutes estandaritzades que permetin conèixer la realitat del Maresme i el seu patrimoni cultural i natural.
- Creació de programes culturals individualitzats i que responguin a les necessitats demandades pel client..

Característiques generals de l’empresa: Es proposa la creació d’una Societat Limitada, entenent que aquesta...