Plató ciència dialèctica i les arts

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (749 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PREGUNTA CONCEPTUAL

Ciència dialèctica, contraposant-la a l’expressió les anomenades arts.

La “ciència dialèctica” fa referència a la filosofia, que segons Plató és l’única manera d’assolir elconeixement de les Idees intel·ligibles. En canvi, “les anomenades arts” és un terme que fa referència a les matemàtiques i al seu estudi dels objectes del món intel·ligible.
Per tant, com es potobservar, són termes que es refereixen a maneres de coneixement de la realitat; és a dir, perteneixen a la branca epistemològica de la filosofia. Respecte a l’epistemologia Plató proposa un dualisme:opinió i coneixement. L’opinió consisteix en el saber al voltant del món sensible, mentre que el coneixement, més clar i cert, consisteix en el saber al voltant de l’intel·ligible. Així doncs, aquestsdos termes estan vinculats a aquesta part superior del dualisme ontològic de Plató; encara que, al seu torn, representen dos parts diferents dins d’aquest, que no segueixen els mateixos procediments niobtenen el mateix nivell de coneixement.
Per mostrar aquestes diferències i contraposar ambdós termes, citaré algunes expressions del text que van lligades a un i a altre. Dins de les expressionsque guarden relació amb el terme “les anomenades arts” trobem les següents: “genuïnes hipòtesis”, “ principi”, “no hipotètic”, “deduccions”, “descendir a la conclusió”, “les idees en si”, “contemplaciódel ser i de l’intel·ligible” i “intel·ligència”. Aquestes expressions i termes s’oposen als que van lligats al terme “les anomenades arts”, entre els quals trobem: “supòsits”, “no remunta fins alprincipi”, “coses sensibles”, “les hipòtesis en són principi”, “pensament”. Així doncs, es pot deduïr que mentre que “les anomenades arts” parteixen d’hipòtesis que prenen com a principis, la “ciénciadialèctica” parteix de genuïnes hipòtesis que li serveixen per assolir un vertader principi, a partir del qual realitza deduccions que la condueixen a elaborar una conclusió. Aquest fet es déu, segons...
tracking img