Plató en relació amb socrates

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (463 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Plató en relació amb Sòcrates.
La filosofia platònica es troba molt relacionada amb la socràtica, ja que el primer va ser discipul de l’altre i va basar el seu mètode filosòfic en el del seumestre, Sòcrates amb influencies , també, sofistes.
Pel que fa al principi de Sòcrates es basa en el fet de que l’home ha de descobrir allò que vol saber a partir d’ell mateix, de la finalitat dels seusactes. Pel que fa al principi platònic, el filòsof, basant-se en el seu mestre Sòcrates, diu que tota l’essència resideix en la consciencia, tot ha de buscar-se en el pensament i la realitat es elpensament.
Caldria també parlar de la doctrina d’aquestos dos filòsofs. Sòcrates es basa en el dogmatisme, basat en la repressió de les idees. El dogmatisme diu que existeixen veritats absolutes i perdescobrir-les cal un esforç personal de reflexió. Cal una vida austera per atènyer la perfecció ètica per mitja de la repressió de les passions, renuncia al plaer i mortificació corporal exercint lavirtut. La doctrina platònica, en canvi, es la doctrina de l’anima. L’amnèsia es basa en la idea socràtica de que el coneixement es a l’interior de cadascú. La virtut no es pot ensenyar, s’ha deposseir. Per tant,per a Plató aprendre es recordar el que ja sabem. El cos es la foscor, que ens impedeix conèixer la veritat real. L’educació consisteix en llevar-nos l’embolcall que ens reprimeix i ensimpedeix conèixer la veritat.
Finalment haurem de parlar del mètode. El mètode platònic es la dialèctica, aquesta es la ciència suprema que passa de l’opinió a l¡idea com es en el cas socràtic. Elmètode socràtic es divideix en dos fases, la primera fase es l’irònica i la segona la maièutica basada es una sèrie de preguntes-respostes amb la qual s’intenta aconseguir que els interlocutorsreflexionen, es tracta de donar a llum allò que portem dins però que no sabem que ho sabem. A partit d’aquesta segona fase Plató construeix el seu mètode, la dialèctica. Aquesta esta dividida en quatre...
tracking img