Poesia das irmandades da fala

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (885 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Poesía das Irmandades da Fala:Características, autores e obras representativas
* Contexto:entre 1889-1939 distínguense as seguintes etapas
1. A restauración borbónica
2. A II República3. A Guerra Civil

Hai distintos movementos sociais como o agrarismo o cal é o movemento social que se crea no ano 1907, e os seus obxectibos básicos eran conseguir a redención dos foros erematar co caciquismo.
Tamén está o nacionalismo que xorde no seo das Irmandades da Fala, e intenta defender e exaltar os valores e dereitos culturais, económicos e políticos do pobo galego.
As Irmandadesda Fala son asociacións culturais e políticas que nacen baixo a man de Antón Vilar Ponte, e intentaban a defensa do idioma do pobo galego e a recuperación cultural de Galicia.(1916)
Outro feitoimportante que destaca neste tempo é a forte emigración cara América, que ten moita transcendencia nos escritores galegos.
Na cultura destaca a creación da Real Academia Galega(1995), promovida porCurros Enríquez, así como o Grupo Nós e o Seminario de Estudos Galegos(1923), o cal foi creado por un grupo de alumnos e profesores da Universidade de Santiago.No ámbito periodístico destaca a creación daRevista Nós formada principalmente por compoñentes do Grupo Nós.

* Escritores nacidos entre 1869 e 1879
* Características principais:
Son poetas de transición, que dalgún xeito continúanna liña de escritura comezada no Rexurdimento, e non seguen a renovación de Follas Novas.
* Escolas:
Tradicionalista:
Estes escritores íllanse con respecto á literatura galega e empregantemas intimistas, paisaxísticos e costumistas.
Destaca Antonio Noriega Varela (páx 238) o cal entra en contacto co agrarismo a través de Vilar Ponte e publica algúns textos anticaciquís.É desprazado aOurense onde coñece aos intelectuais do Grupo Nós.Foi membro da RAG.
Na súa primeira etapa ten influencias naturalistas e costumistas, principalmente de Pulpeiro, o cal é un poeta de ideas...
tracking img