Politica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1130 palabras )
  • Descarga(s) : 40
  • Publicado : 8 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ciència Política

Tema 1:

Definicions clàssiques.
• Maquiavel, Lasswell, Dahl: exercici de control sobre persones i recursos. Fenòmens de poder o domini sobre altres. Imposar conductes que no serien espontànies.
• Weber: Política com a activitat que es desenvolupa en un marc d'institucions estables (Estat). Son autoritàries per exercir coacció sobre una societat.• Aristòtil, Loke, Parsons, Easton: Pràctica col·lectiva orientada per una sèrie de valors i ordres. Protecció i manteniment de la cohesió social.
• Gumplovicz, Schimdt: Activitat vinculada a la defensa d'una comunitat sobre una amenaça interior o exterior.

Definició actual i aproximada: Pràctica col·lectiva que els membres d'una comunitat duen a terme per regular i gestionarconflictes entre grups, (resultat) a través de l'adopció de decisions vinculants d'obligat compliment per a tots els membres de la comunitat per la força si cal.

– conflictes i desacords: Regulació per no disgregar la comunitat.
– Viure en comunitat per subsistir.
– Origen dels conflictes = desigualtats: hi ha una distribució desigual d'oportunitats i recursosentre grups
– desigualtats = risc de disgregació.

Política manera d'abordar de manera coherent els conflictes per evitar la disgregació. La política regula i gestiona. Les decisions son vinculants per a tots els membres de la comunitat. Política és com una assegurança col·lectiva per evitar la disgregació social.

La desigualtat a causa de les diferencies entre membres de lacomunitat al no poder adquirir els recursos bàsics. Al mateix significat, són generades pel que no tots el membres de la mateixa comunitat gaudeixen de les mateixes oportunitats. Aquestes desigualtats són:
- gaudirà de les habilitats naturals: intel·ligència, capacitat física i psíquica, sensibilitat, destresa…
- el rol que es desenvolupa en la comunitat
- la ocupaciódins la divisió social del treball productiu
- capacitat d’intervenció en les decisions
- l’accés als recursos o rendes
- identitats de caràcter ètnic, nacional, religiós…
- la ubicació en el territori
Aquestes dificultats generen uns cleavages (fractures). L’origen de la política pot atribuir-se també a una desigualtat de distribució dels valorsen una determinada societat i en els intents de corregir-los (Easton).
• Marxistes: diferències social és el “status social“ segons la seva productivitat
• feministes: gènere és el causant de les desigualtats.
• Diferents causes: analfabetisme, no tenir aigua potable, sanitat…

La politització és la introducció de un tema al’esfera de la regulació política (Ex: dret dels treballadors al S. XX). I la despolitització és quan s’exclou un tema dins del marc polític (ex: la llibertat sexual). Etapes de la politització:
- Identificació de la distribució desigual dels valors i recursos. Reconeixement del conflicte.
- Pressa de consciencia per part del col·lectiu i expressió de la demanda
-Mobilització de recolzament a les demandes
- Trasllat del conflicte a l’escenari públic.

Poden existir les societats sense política?
Quan es parla de societats sense política són igualitàries, sense diferencies i no li donen importància a la politització dels temes. Són comunitats organitzades i les seves necessitats poden prescindir de estructures polítiques. Però al llarg de lahistoria les comunitats es fan complexes i necessiten de un sistema de lideratge en la regulació de la comunitat.
• renuncia a la politització d’un tema: Família / mercat.
• Sense política s’accepta la llei del mes fort.

Estructura i procés d ela política

Recursos del poder: recursos econòmics, de coacció (limitar o anul·lar la lliure decisió) i recursos simbòlics. El...
tracking img