Politiques mk

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1389 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM POLÍTIQUES 3r TRIMESTRE – EL PRODUCTE & EL PREU
EL PRODUCTE

DIMENSIONS DEL PRODUCTE:
* Producte bàsic: Satisfà la funció bàsica i principal del producte. (Cotxe)
* Producte ampliat: Necessitats accessòries i estètiques. (ABS, ESP)
* Producte total: Cobreix funció bàsica, les accessòries i estètiques i les d’expressió individual (Cotxe, perfum)

CLASES:
* Bens iserveis: Tangibles (el bé) i intangibles (marca, garantia, el servei...).
* Bens de consum i industrials: Consumidor final o formi part d’un procés productiu.
* Bens duradors i no dur.: Us continu (tv, automòbil) o poques vegades (entrades a espectacles, aliments…).
* Bens de conveniencia: Són adquirits de forma rutinària i se’ls-hi dedica un mínim esforç de compra: llet, refrescs,detergents… (distribució intensiva).
1. Adquirits de forma rutinària:
1.1. Béns d’ús i consum corrents: pa, oli, nevera…
1.2. Béns de compra per impuls: piles, xiclets…
1.3. Béns d’emergència: aspirina, paraigües…
2. Béns de compra normal o reflexionada: mobles, roba, sabates…
3. Béns especials: BMW, Mercedes, Nike… (distribució selectiva/exclusiva).

LA MARCA, L'ENVÀS, L'ETIQUETATGE,EL LICENSING:
La marca: Nom, terme, signe, símbol, disseny o una combinació d’aquests, que identifica els bens o
serveis dels venedors i els diferencia de la competència.
- Suposa la concentració d'un grup d'atributs: qualitat, prestigi social, expressió individual…
- MARCA i PREU són els indicatius indirectes més importants de QUALITAT.
- L'objectiu final ésa conseguir la fidelitat delsclients.
- Clients menys sensibles als preus permeten marges de beneficis més elevats.
- Instrument essencial per a la diferenciació.
A la marca distingim:
- El NOM: aquella part de la marca que pot vocalitzar-se
- El SÍMBOL: aquella part de la marca que no es pot vocalitzar: signe, símbol, disseny, colors, etc.
- Les marques es poden REGISTRAR, de manera que cap altra empresa puguiutilitzar-la.
- PROTEGIDA s'ha d'inscriure al REGISTRE DE MARQUES, de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

DECISSIONS DE MARCA:
A- Comercialització Genèric o Marca:
• Sense Marca (Matèries Primes, fuites i verdures, fàrmacs...).
• Inconvenient, només competència en preu, no diferències.
• Avantatge, baixos costos promoció i publicitat.

B- Marca Fabricant o Distribuïdor: són les marquesque agafen el nom del distribuïdor per ser comercialitzades.
Ex. “HACENDADO” de MERCADONA; “NUMBER ONE” de CARREFOUR.
Avantatges:
Sense despeses Publicitat i Promoció.
Pel Fabricant: Introduir-se en el mercat.
Disminució costos fabricació en comandes de gran volum.

Pel Distribuïdor: Disminució poder negociador fabricant.

C- Relació entre la marca i els productes (o estratègia demarca)
- Estratègia Marca Producte: Cada producte té la seva pròpia marca, posicionament i segment de mercat.
Augment quota mercat. Diferents segments.
Podem diferenciar segments.
Avantatges: Major probabilitat d’agafar compra triada a l’ atzar.
Saturar els canals de distribució. Barrera als nous.
Riscos amb nous productes: no danyen la resta.

Alts costos imatge, promoció...per al nouproducte.
Inconvenients: Risc distribuïdor nou producte, hem d'augmentar el seu marge.
Imatge de marca més dèbil per producte.

- Estratègia Marca Paraigües: Nom de la marca per tots els productes.
Capitalitzar imatge creada a tots els productes.
Avantatges:
Disminueixen costos promoció i publicitat.

Fracàs un producte afecta a la resta.
Inconvenients: Debilitament horitzontal.Augment productes disminueix imatge empresa.
Debilitament vertical. Imatge marca no interessa per tots els productes .

- Estratègia Marca Garantia: Reforçar al producte que té el seu propi nom.
Ex: Automoció. Garantia de qualitat.

- Estratègia Segones Marques: Arribar a diferents segments diferents dels de les marques principals, evitant
debilitament vertical.

- Estratègia Marca...
tracking img