Preguntas concurso informática

Páginas: 2 (303 palabras) Publicado: 13 de enero de 2011
PREGUNTAS 1ER CICLO
1. Contesta Verdadero o Falso. A palabra hardware fai referencia, entre outras cousas, ao sistema operativo do ordenador.
Falso
2. Cal de estos dousdispositivos é un periférico de Saida, Modem ou Plotter.
Plotter
3. Cando falamos de fontes estamos referindonos a…
Tipo de letra
4. Cal das seguintes ferramentas podemosconsiderar como software ofimático? Un sistema operativo ou una folla de cálculo.
Unha folla de cálculo
PREGUNTAS 2º CICLO
1. Cómo se chama a tecnoloxía que na imaxe dixitalutiliza formulas matemáticas para crear a imaxe.
Debuxos o imaxes vectoriais.
2. O Gimp e o Photoshop son programas de debuxo vectorial ou por mapa de puntos?
Mapa de puntos oumapa de bits
3. Cal sería o rango de celdas, en Excel, b1, b2, b3, b4, b5?
B1:B5
4. Cómo se chama o protocolo empleado na actualidad na transmisión e recepción de datos enInternet.
TCP/IP

PREGUNTAS 1ER CICLO
1. Contesta Verdadero o Falso. A palabra software fai referencia, entre outras cousas, a o sistema operativo do ordenador.
Verdadero
2.Cal de estos dous dispositivos é un periférico de Entrada, rato sen fios ou Modem.
Rato sen fios
3. Cantos bits ten un Byte?
8
4. Cal das seguintes ferramentas podemosconsiderar como software ofimático? Un procesador de textos ou un editor de audio.
Un procesador de textos
PREGUNTAS 2º CICLO
5. Cómo se chama a tecnoloxía que na imaxe dixitalutiliza pixels para crear a imaxe.
Mapa de puntos o Mapa de bits.
6. O Draw é un programa de debuxo vectorial ou por mapa de puntos?
Debuxo vectorial
7. Cómo se chama afunción que me permite por un valor distinto dependendo si una condición é verdadeira ou falsa?
Función Si
8. Cal é a forma dunha dirección IP.
Catro números de tres cifras.
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • concurso informática
  • Preguntas de informatica
  • preguntas ¨de informatica
  • Preguntas informatica
  • Preguntas De Informatica
  • preguntas de informatica
  • informatica preguntas
  • preguntas de informatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS