Preguntes tirant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (368 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INS Gabriel Ferrater-Reus
Llengua catalana i literatura-1r bat

INDICACIONS TREBALL 2n trimestre (2011-2012)
a) Grups de 4 persones, preferentment
b) Partim de la lectura prescriptiva de lanovel•la Tirant lo Blanc
c) Cada grup treballarà, per sorteig, un dels temes que s’esmenten tot seguit:
1.- Entre l’Edat Mitjana i el Renaixement. Llibres de cavalleria i novel•les cavalleresques.
2.-Autor: biografia, lletres de batalla i altres escrits. Procés d’escriptura, edició, recepció i traduccions del Tirant.
3.- Estructura de la novel•la (capítols, parts…), argument i valoració deldesenllaç.
4.- Temàtica: armes i amor (influències i exemples). Finalitat de la novel•la.
5.- La versemblança en el Tirant (anàlisi i exemples).
6.- Estil: llengua i registres, recursos literaris,tècniques narratives.
7.- Descripcions (de vestimentes, d’espais…): exemples i valoracions.
8.- Personatges: Tirant, Carmesina, Plaerdemavida.
9.- Personatges: Diafebus, Estefania, la Viuda Reposada,els Emperadors, Hipòlit.
d) Caldrà presentar el treball en PPT (10-12 diapositives) i exposar-lo davant els companys de classe en uns 10 minuts; també es podrà adjuntar un dossier en un document Word(times new roman 11, interlineat 1.5) d’uns 8-10 fulls d’extensió.
e) El cos del treball s’ha de cenyir al tema proposat, amb informació i argumentacions cohesionades i amb exemples.
- S’had’indicar la bibliografia i les webs consultades
f) En la data indicada a cada grup cal haver lliurat a la professora una còpia del treball en format USB o disc (i el document Word en paper, si s’escau).
g)Els treballs s’exposaran seguint l’ordre del tema treballat.
h) És recomanable anar comentant amb la professora el procés d’elaboració del treball i evitar la còpia sense escrúpols de treballs que jaes trobin a la xarxa.
i) La nota d’aquest treball representa el 20% de la nota trimestral.
j) Activitat individual (nota entre 0 i 1 punt): heu de pujar al bloc d’aula un fragment del Tirant...
tracking img