Prehistoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (567 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PREHISTÒRIA (2500.000 aC-3000 aC)

Paleolític (2500.000aC-8.000aC)

On vivien?

Vivien en Coves i a vegades en cabanyes molt primitives fabricades amb pell d’animal i pals, vivien en petitestribus .

Com obtenien l’ aliment?

Eren nomàdes ja que no vivien en un lloc fix es quedaven a un lloc hasta que s’esgotava l’aliment llavors s’ananaven s’alimentaven gràcies a la caça, la pesca ila recol.lecció de fruits.

Quins estris fabricaven i amb quins materials?

Fabricaven estris de pedra tallada i utilitzaven una pedra denominada sílex primer van crear els còdols pedresgolpajades de manera que nomes quedes una aresta tallant i després van crear als bifaços es que la pedra es tallava per les dues bandes

Neolític (8.000aC-4000aC)

On vivien?

En poblats en casescontruides amb maons i van pasar a ser sedentaris es a dir que vivien en un lloc fix.

Com obtenien l’ aliment?

En el neolític va haver-hi dos grans descubriments que van ser l’agricultura i laramaderia i aquest va fer que es fessin sedentaris.

Quins estris fabricaven i amb quins materials?

Estaven especialitzades amb les tasques que havien de fer com per exemple falç per tallar espigues,molins per moldre el pa…

EDAT DELS METALLS(4000aC-1000aC)

La nova materia primera van ser els metalls que van perpetre l’utillatge agrícola i domèstic i l’armament.

La metal.lúrgia exigia unanova especialització de la feina i va generar una transformació social amb la divisió de la feina per oficis i la possibilitat d’obtenir excedents gràcies a l’ús de les noves eines de metall queaugmentava la prductivitat de les terres

Contruccions religioses i funeràries

Les poblacions neolítiques adoraven a elements de la naturalesa com per exemple el Sol.

I van començar a fer ritualsfuneraris i havia diferents escultures de pedra com el menhirs els cromlecs o els dolmens.

LES PRIMERES CIVILITZACIONS URBANES (3000aC)

Carecterístiques generals de les civilitzacions urbanes....
tracking img