Prevención y protección de riesgos biològicos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1957 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DE RISCOS BIOLÒGICS
MESURES PREVENTIVES SEGONS EL GRUP DE RISC DELS AGENTS BIOLÒGICS.


TIPUS DE MESURES DE CONTENCIÓ O BARRERES:
1) Barreres primàries. El seu objectiu és el confinament de l’agent biològic als seus recipients i a l’àrea de treball, de manera que no pugui passar al medi ambient de treball i a l’exterior.
2) Barreres secundàries. En general, són elselements, associats a les instal•lacions, que envolten les barreres primàries, així eviten possibles fuites de les barreres primàries.
3) Barreres terciàries. Són els elements que actuen directament sobre els treballadors, com els EPI, la vigilància mèdica, la immunització i la higiene personal.

LABORATORIS I ESTABLIMENTS SANITARIS I VETERINARIS.
Hem definit els nivells de contenció com elconjunt de mesures físiques que impedeixen el pas del contaminat biològic a l’ambient de treball per tant als treballadors i a la col•lectivitat.
• Nivell de contenció biològica 1: laboratori bàsic.
Hi correspon el nivell de risc 1, que indica un risc individual i comunitari escàs.
• Nivell de contenció biològica 2: laboratori bàsic amb cabina de seguretat biològica o altres dispositius apropiatsde protecció personal o contenció física.
Hi correspon el nivell de risc 2, indicador de risc individual moderat i risc comunitari limitat.
• Nivell de contenció biològica 3: laboratori de contenció.
Hi correspon el nivell de risc 3, indicador de risc individual elevat i risc comunitari escàs.
• Nivell de contenció biològica 4: laboratori de contenció màxima.
Hi correspon el nivell de risc 4,indicador de risc elevat individual i comunitari.

ELS PROCEDIMENTS PER A L’ELIMINACIÓ DELS RESIDUS SÓN:
• Abocament. És recomanable per a residus no perillosos i per a perillosos, una vegada reduïda la seva perillositat mitjançant neutralització o el tractament adequat. L’abocament es pot fer directament a les aigües residuals o bé a un abocador.
• Incineració. Els residus són cremats en unforn i reduïts a cendres. És un mètode molt utilitzat per eliminar residus de tipus orgànic i material biològic. S’ha de controlar la temperatura i la possible toxicitat dels fums produïts.
• Recuperació. Aquest procediment consisteix a efectuar un tractament al residu que permeti recuperar algun o alguns elements o els seus compostos que el seu elevat valor o toxicitat fa aconsellable noeliminar.
• Reutilització-reciclatge. Una vegada recuperat un compost, la solució ideal és la seva reutilització o reciclatge, ja que l’acumulació de productes químics sense ús previsible no és recomanable.

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL•LECTIVA.
Les tècniques que actuen per a la reducció del risc biològic col•lectiu els podem agrupar en:
• Control de vectors.
• Neteja i desinfecció.
• Extracciólocalitzada: cabines de bioseguretat.
• Vacunació.
• Els codis de bones pràctiques.

CONTROL DE VECTORS (portadors).
Tant els insectes com els rosegadors són, en molts casos, portadors asimptomàtics d’agents biològics patògens i es converteixen així en el seu medi de difusió. Per això es recomana efectuar programes de desratització i desinsectació.
Les substàncies utilitzades com a control deplagues són els biocides que poden presentar de tres formes:
• Físics. Generalment, són fonts de radiació d'alta energia com la llum ultraviolada (UV); concretament, la llum ultraviolada de tipus C d'una longitud d'ona de 253,7 nm és una eficaç germicida. Aquestes radiacions oxiden la paret proteica que envolta els microorganismes i pràcticament els cremen. També s'utilitzen fonts com les radiacionsionitzants, per exemple els rajos gamma, molt utilitzats en l'esterilització del material sanitari, sobretot en l'àmbit industrial.
• Biològics. Substàncies creades per organismes superiors per a autodefensa. Generalment, són de tipus proteic anomenats enzims. Els lisozims en són un exemple.
• Químics. Poden ser inorgànics o de síntesi orgànica. El vapor de formaldehid n’és un exemple.
TIPUS...