Problema biologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (340 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1a part: Preguntes sobre el funcionament del curs:

Has trobat i llegit els continguts teòrics del 1r lliurament del mòdul?

Has fet els dos qüestionaris que hi ha aquest lliurament? Quinanota has tret?

2a part: Preguntes sobre els continguts del lliurament:

1. En els gossos el pèl llis o arrissat ve determinat per una parella d'al·lels: l'al·lel "pèl arrissat" (R) que ésdominant sobre l'al·lel "pèl llis" (r). Contesta:

a) Quin caràcter estem estudiant?

b) Quins són els dos al·lels que controlen aquest caràcter?

c) Quin és el genotip d'un gos heterozigot peraquest caràcter? I els seu fenotip?

d) Quin és el genotip per aquest caràcter d'un gos que té el pèl llis?

e) Quin és el fenotip d'un gos que té la combinació d'al·lels "RR"?

f) Quin tipusd'herència és la que controla aquest caràcter? Justifica la resposta.

2. Explica si és possible que les cèl·lules de les fulles de gira-sol tinguin 17 cromosomes. Justifica la resposta.
a) Quincaràcter estem estudiant?

El tipus de pèl dels gossos

b) Quins són els dos al·lels que controlen aquest caràcter?

R: controla el pèl arrissat r: controla el pèl llis

c) Quin és elgenotip d'un gos heterozigot per aquest caràcter?

Rr

I els seu fenotip?´

Pèl arrissat

d) Quin és el genotip per aquest caràcter d'un gos que té el pèl llis?

rr

e) Quin és el fenotipd'un gos que té la combinació d'al·lels "RR"?

Pèl arrissat

f) Quin tipus d'herència és la que controla aquest caràcter? Justifica la resposta.

Es tracta d’un cas d’herènciadominant/recessiu, ja que en els individus
heterozigots un dels dos gens queda amagat en el fenotip.

2. Explica si és possible que les cèl·lules de les fulles de gira-sol tinguin 17 cromosomes. Justifica laresposta.

Les cèl·lules somàtiques de gira-sol tenen 34 cromosomes, de manera que els seus gàmetes tenen 17 cromosomes, però els gàmetes no es troben als fulles, de manera que la resposta és:...
tracking img