Problematica asociada nacionalismos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8750 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 16 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDICE

1.Conceptos nacionalistas e minorías
1.1. O termo nación
1.2. As minorías
1.3. A problemática asociada ós nacionalismos
2.Os nacionalismos na actualidade
3. Evolución histórica
3.1. Principios do século XIX e evolución posterior
3.2. Novas fronteiras na Europa do século XX
4. Propostas para solucionar a problemática do nacionalismo
4.1. Consello de Europa4.2. Garantías militares para evitar o deterioro do problema
4.3 Posibles solucións
4.4. A integración europea
5. Críticas á ideoloxía nacionalista
6. Conclusións e opinión
7. Bibliografía

Nacionalismo: Doutrina política que exalta o sentimento nacional e, no caso das nacións sen estado, defende a liberdade da comunidade nacional na decisión da forma política(independencia, federación, etc.) que quere adoptar para si.
(Diccionario real academia galega)

1. Conceptos nacionalistas e minorías
Antes de nada vamos aclarar que ó atoparnos ante un fenómeno tan complexo coma os nacionalismos nos que coinciden aspectos históricos, territoriais, sociolóxicos, políticos eculturais, ademais das distorsións que introducen certos estereotipos propagados polos medios de comunicación, non sempre de xeito obxectivo e desinteresado, acostúmase caer en interminables debates nos que a parcialidade, as veces a intolerancia, soen deixar de lado unha análise racional.
Podemos citar que os termos que vamos definir neste traballo están continuamente en debate en canto o seusignificado pero prefiro dar unha definición precisa para que no resto do traballo quede claro cal é a base da que parto, intentando chegar, se é posible, obtendo unha mínima precisión nos razoamentos que posteriormente comentaremos.

1.1. O termo nación
O termo nación resulta polémico dende que a finais do S.XVIII e comezos do S.XIX apareceron os primeiros movementos políticos e culturaisasociados á nación. Nun principio, o termo nación interpretábase coma sinónimo de pobo que elexía e sustentaba aos gobernos populares de estados soberanos, a expresión de soberanía nacional equivalía a soberanía popular, o que explica que se levase a cabo unha fácil aínda que discutible identificación entre estado e nación que perdurou ata os nosos días. Claro está que o termo nación quedaba circunscritoá burguesía no século XVIII, coma se pode comprobar polo sistema de voto censatario. Dende a identificación entre nación, pobo e estado, non soamente era comprensible que reclamase un estado para cada nación(pobo), senón que os criterios ou características obxectivas constituían os elementos identificadores básicos para determinar a existencia dun territorio nacional, o que esixía a determinacióndas fronteiras que o delimitaban con outras nacións(doutrina das fronteiras nacionais). Tamén a existencia dunha lingua propia ou nacional, a implantación dunha relixión ou a pertenza a unha comunidade étnica ou racial maioritaria eran elementos que sustentaban a identificación de nacións e que eran facilmente observable na realidade, ou eso era o que crían os seus defensores, e resultaba sinxelosatisfacer as necesidades daquelas comunidades nacionais que reunían tales elementos obxectivos.
A irrupción do romanticismo xunto coas aportacións de autores coma Fichte, Mill, Renano ou Mazzini, aínda que aceptando a identificación entre estado, pobo e nación, situaron o debate nunha nova dimensión ao acentuar a importancia dos criterios ou características subxectivas, coma a conciencianacional, a lealdade nacional ou a vontade política nacional. Tentábase destacar que a nación xurdía non tanto ou non soamente porque se observaran certos elementos obxectivos, senón(sobre todo) porque existira unha vontade ou conciencia de cada un dos individuos que pertencía a unha determinada sociedade ou pobo, esta conciencia nacional é capaz de organizarse e pelexar politicamente para chegar a...
tracking img