Producció cine apuntes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (860 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRODUCCIO CINE
1. Guió
01. 01 Guió
1. Drets autor
2. Argument original
3. Guió: en cine 30 – 60.000€, tv movie 18 a 25.000 €
4. Diàlegs adicionals (normalment no es paguen
5.Traduccions

Musica
Drets autor de les músiques (sense veu)
Drets autor de les cançons (amb veu)
Compositors Música de fons
Copisteria musical: Biblioteques
2 .PERSONAL ARTISTIC
Protagonistes:Contracte a “tanto alzado”
Principals (antagonista)
Secundaris: Es contracten per sessions.
Figuració
Agrupacions: total figurants
Especialistes
Dobles en acció: contractes per sessionsCaballistes: Responsables del transport de cavalls i montar.
3. DIRECCIÓ
Director: Porta el guió a la imatge (Pre producció, Producció i Post Producció)
1r Ajudant Direcció: Cobra per setmanes.Mateixes setmanes de rodatge que de preparació. Ordena els plans, porta la realització del dia dia i mana en el “set” del rodatge. 400 – 1000 €/set. bruts
2n Ajudant direcció: Transcriu físicamentl’ordre del dia. Treballa 1 setmana menys que el 1r ajudant en la Preparació.
Cita els actors per telf.
S’encarrega que els actors tinguin la última versió del guió i de les “separates”.

4.Auxiliar de Direcció: Es el “pont” entre el “set” i maquillatge, coordina.
Informa a l’ajudant de direcció el moment en que es troben els actors ( si estan preparats p quanta estona els hi queda).

5.Meritori: Dóna assistència als actors (becari). Té múltiples funcions.
6. Secretària rodatge/Script: S’incorpora 1 set abans del rodatge.
Responsable del racord, del muntatge, minuta les seqüències.Sempre cobra en brut
7 Director de Càsting: Encarregat de realitzar el càsting. Contracte a “tanto alzado”

Productor executiu: Finança un projecte audiovisual.
El seu pressupost no pot sersuperior al 5% del total de la peli.

Director en Producció: Dissenya la producció de la peli en el temps i costos que determina.
Contracta a la gent i passar els contractes a la Script....