Projecte click: creant vincles entre les tesines del màster en sostenibilitat de la upc i la pràctica professional i social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2920 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Projecte CLICK: Creant vincles entre les Tesines del Màster en Sostenibilitat de la UPC i la pràctica professional i social
Marta Moreno Sabaté*, Maria Núñez Arróniz**, Ángel Bellver Marti***, Cris Pérez Vázquez**** Barrinar cap a la Sostenibilitat – Màster Sostenibilitat UPC Adreça física: Av. Diagonal 306-308 esc.4 3rA 08013 – Barcelona, Spain Phone: +34 93 2313232 Pàgina web:www.barrinar.entitatsbcn.net

marta.moreno.sabate@gmail.com*, maria.nuez@gmail.com**, bellver83@hotmail.com***, t2dcris@gmail.com ****

Paraules clau: Interacció social, Rol Social, Transdisciplinarietat, Màster en Sostenibilitat, Tesina Final Màster-TFM.

RESUM El projecte CLICK neix de la col·laboració entre els/les alumnes del Màster en Sostenibilitat, professorat, el Centre per a la Sostenibilitat(CITIES) i l’Associació Barrinar cap a la Sostenibilitat. El Màster en Sostenibilitat de la UPC té com a objectiu formar professionals emprenedors i agents del canvi cap a la Sostenibilitat, amb capacitat per a dissenyar i avaluar solucions globals i sostenibles, de forma interdisciplinària i amb rigor científic i tècnic. El projecte CLICK pretén vincular les tesines de final de Màster amb la pràcticaprofessional i social del sector associatiu i no governamental, de l'empresa privada i del sector públic, possibilitant que els estudiants contribueixin a la resolució de problemes reals de la comunitat oferint una pràctica professional, basant-se en els resultats de la seva recerca. Mitjançant la col·laboració dels alumnes i professorat, esperem crear i dinamitzar una plataforma d’interaccióentre el Màster en Sostenibilitat de la UPC i el món professional, social i cultural, que ofereixi als alumnes la possibilitat d’aplicar els resultats de la recerca al món real, i que ofereixi als socis la resolució de problemes reals de la seva activitat. El projecte CLICK s’emmarca dins la concepció de la Universitat com a un servei públic d’educació superior que ha de rendir comptes a la societatque n’és receptora. Des d’aquesta visió, la Universitat no només imparteix coneixement sinó que esdevé un instrument de dinamització social i econòmica, al que li cal dotar-se de les eines necessàries per identificar i donar resposta a les necessitats socials.

ARTICLE COMPLET
Així un núvol es fon i deixa el cel més blau, així una fulla comença a ser lliure quan cau. Màrius Torres

1.Introducció: per què una iniciativa d’aquestes característiques
El projecte CLICK neix de l’Associació Barrinar cap a la Sostenibilitat, integrada per antics alumnes del Màster en Sostenibilitat. A aquesta iniciativa se li han sumat nous alumnes del Màster. L’objectiu principal del projecte és vincular la recerca universitària amb les necessitats socials, enfortint la col·laboració entre el món acadèmici la societat en el camp de la Sostenibilitat. Amb aquesta iniciativa pretenem que aquesta vinculació UniversitatSocietat es doni a través de las tesines finals del Màster en Sostenibilitat de la UPC o a través d’altres vies, com ja es dóna en el Seminari Organitzacions Sostenibles. CLICK neix a partir d’aquesta inquietud, ja que creiem que els continguts i coneixements adquirits durant el Màsteren Sostenibilitat tenen un gran potencial de canvi i poden esdevenir una eina de transformació social. 1.1 Interacció Social: el Rol Social de les Universitats Aquest projecte s’emmarca dins la concepció de la Universitat com a un servei públic d’educació superior que ha de rendir comptes a la societat. Des del món acadèmic cada vegada es fa més obvi que cal incrementar les vinculacions amb elsagents socials, econòmics i culturals, potenciant la comunicació i la transferència eficaç del coneixement entre el món acadèmic i la societat [1]. En aquest sentit, el tercer informe de la Global University Network for Innovation (GUNI) reflexiona sobre el rol social que la educació superior hauria de jugar en el món globalitzat en que vivim, en que trobem un ampli ventall de reptes emergents,...