Proposta escolanet per educat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (873 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Escolanet
Tecnologia educativa

info@escolanet.es www.escolanet.es
1

Comunitat Educativa Virtual

2

Què és una Comunitat Educativa Virtual?
Les comunitats educatives virtuals estanformades per tots els agents que composen un centre educatiu (alumnes, professors i pares) que interactuen entre sí mitjançant una plataforma comú que facilita, accelera i millora tant el procésd’aprenentatge com la comunicació entre tots els membres que composen la comunitat.

Avantatges d’una Comunitat Educativa Virtual?
Descentralitza la publicació i gestió dels continguts educatius Afavoreixla creació d’activitats d’aprenentatge basades en web Ofereix criteris de disseny homogenis.

Permet un sistema de noticies i calendari dinàmic Facilita un sistema d’avisos i de comunicació rigorós iàgil. (Xat, email, SMS)

Afavoreix compartir amb seguretat informació emmagatzemada. Simplifica la publicació de continguts web.

Permet un alt nivell d’interacció entre els continguts i elsusuaris. Provoca un significatiu increment de la motivació de l’alumnat envers l’aprenentatge

Perquè triem

com a base de la comunitat?

Moodle és una alternativa a les solucions comercials comBlackboard i WebCT, i es distribueix gratuïtament sota la llicència Open Source fet que redueix en gran mesura el cost d’implementació. L’entorn d'aprenentatge de Moodle està basat en els principispedagògics constructivistes, amb un disseny modular que fa fàcil afegir continguts que motiven l'estudiant. Facilita la publicació de continguts web per part de professors sense grans coneixementstècnics. Permet la creació d’activitats d’aprenentatge que potencien i aprofundeixen la comunicació entre els docents i l’alumnat: fòrums de debat, enquestes, tasques amb retroacció, glossaris, wikis,diàlegs...(Les activitats poder ser avaluades pels docents i els alumnes reben la comunicació de l’avaluació (nota i comentaris) Permet organitzar i personalitzar la informació que ha de rebre cada...
tracking img