Psicologia social

Páginas: 25 (6218 palabras) Publicado: 27 de marzo de 2011
Influència Social en “Doce hombres sin piedad”

1. Les normes socials
En aquesta Pac us demanàvem que treballéssiu tots els conceptes que hem estudiat al llarg d’aquest curs, especialment aquells que apareixen a l’últim mòdul, per explicar alguns aspectes de la pel·lícula titulada a Espanya com Doce hombres sin piedad.
Per a fer una anàlisis d’una pel·lícula podríem prendre aquesta simplementcom a producte “artístic”, com si aquesta fos un elaborat discurs, per exemple, del director. Aquest camí ens portaria a un estudi que comportaria entrar en conceptes del món i la producció cinematogràfica. Una altra opció per afrontar aquesta anàlisis seria concebre una realitat ja feta o, millor dit, una reproducció d’una realitat. Aquesta darrera opció és en la que principalment ens centrarem.Un cop aclarit això, passem a fer el comentari.
Ja des del principi de la pel·lícula ens trobem que els protagonistes entren en una situació estranya, si més no poc quotidiana. Malgrat la seva excepcionalitat, és una situació formalment reglamentada des del seu inici, és a dir sustentada per tot un seguit de normes explícites. Aquest és doncs un punt més d’un procés formal, en aquest cas unprocés judicial als Estats Units situat a la dècada dels 50 del s. XX. Aquest procés té un clar objectiu:
establir justícia, determinar si algú ha comès un delicte o no i, si s’escau, decretar la pena que li correspondria segons la legislació vigent que seria, en aquest cas, la pena de mort. El procés, per tal de ser vàlid, es constitueix seguint unes formes que es desenvolupen en un determinatordre. Es podria dir que l’estricte reglament que preserva les formes estipulades té un fort component de ritual, qualsevol incorrecció pot portar a una impugnació i valorar tot el procediment com a nul.
Així doncs, podem percebre clarament tot un seguit de normes explícites. A partir d’aquí, també podem plantejar les seves derivacions en quan a com regulen i conformen les situacions, les sevesconnexions amb la identitat i la seva actual vigència o no. No obstant això, si fem una anàlisis una mica acurada, és complicat trobar una situació o un moment on només estigui en joc una norma, donat que aquestes es relacionen contínuament amb d’altres. També cal remarcar sobre la distinció entre normes explícites i implícites que es tracta d’una diferenciació pel que fa al seu estatus, no és pas unacaracterística intrínseca de cada norma. Com podem comprovar quan hi ha una sanció després d’un trencament, una norma implícita pot passar immediatament a ser explícita. Tot seguit repassarem alguns episodis de la pel·lícula i les seves particularitats per a examinar el paper que juguen les normes en les situacions que ens proposen.
En primer lloc, s’estableix que l’objectiu del jurat és decidirreunits i per unanimitat la culpabilitat o no culpabilitat de l’acusat. Aquesta norma objectiu estarà present en les accions que es succeeixin en aquella habitació i en les seves explicacions. Tot i que aquesta norma i les que se’n derivin no seran les úniques que regulin la situació, cal destacar que aquesta finalitat, junt amb la situació i la tasca en sí, fan emergir la identitat de jurat.
Tali com expressen la majoria de personatges en el transcurs de l’acció, aquests individus s’identifiquen contínuament en el seu dia a dia i en aquest context en particular, estan definits com a membres del jurat. De fet no s’han presentat formalment, pel seu nom. Es dirigeixen els uns als altres per un número que se’ls ha assignat, per un qualificatiu sorgit de la interacció (en molts casos unqualificatiu pejoratiu) o per la poca informació que disposen sobre l’altra persona. El fet de presentar-se formalment pot ser una estratègia amb la finalitat de mantindre una certa distància i evitar la confraternització.
Val a dir que en el nostre país i actualment podríem dir que aquestes normes no tenen una absoluta vigència, donat que el sistema judicial és diferent al d’Estats Units. El jurat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicologia Y Psicologia Social
  • psicología de la educación : psicologia social
  • Diferencias entre Psicología y Psicología Social
  • La psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicología Social
  • Psicología Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS