Radio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (631 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Vocabulari

Primeres matèries animals: Elements disponibles a la natura d’origen animal com la carn, el peix, la llana, la llet... que l’ésser humà fa servir per consumir-les directament, per crearproductes i per satisfer les seves necessitats energètiques.

Primeres matèries vegetals: Elements disponibles a la natura d’origen vegetal com el cotó, la fusta, les fruites... que l’ésser humà faservir per consumir-les directament, per crear productes i per satisfer les seves necessitats energètiques.

Primeres matèries minerals: Elements disponibles a la natura d’origen mineral com elsmetalls, les roques, les aigües subtarrànies... que l’ésser humà fa servir per consumir-les directament, per crear productes i per satisfer les seves necessitats energètiques.

Mineria: conjuntd’activitats que ens permeten extreure els minerals del subsòl de la Terra.

Jaciments: Llocs on s’extreuen els minerals en el subsòl de la Terra.

Recursos renovables: Tipus de recursos que no s’esgoteno que es recuperen poc temps després d’haver-los consumit.

Recursos no renovables: Tipus de recursos que n’hi ha una quantitat limitada o el procés de formació dels quals és molt lent com elpetroli.

Recursos minerals reciclables: Tipus de recursos minerals que es poden consumir diverses vegades com l’alumini i el ferro.

Recursos minerals no reciclables: tipus de recursos minerals quenomés es poden consumir una vegada com el petroli i el carbó, i per això s’ha de controlar especialment el consum.

Fonts d’energia: recursos naturals que proporcionen la força que requereixen elsprocessos industrials i el transport, i cobreixen moltes de les nostres necessitats quotidianes (llum, escalfor, etc.).

Divisió del treball: Característica de la indústria moderna en que en una fàbricacada treballador fa una tasca concreta en cadena de producció.

Revolució industrial: procés que va comportar el pas d’una economia tradicional, basada en l’agricultura, a una economia...
tracking img