Residu minim

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4483 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Molins de Rei

Molins de Rei és una vila situada a la comarca del Baix Llobregat que forma part de la àrea metropolitana de Barcelona, entre les poblacions de Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i el Papiol. Està a una altura de 37m respecte el mar. Hi passen l’autopista del corredor del Mediterrani i les carreteres nacionals de Barcelona-Cadis per València i deMadrid-França per La Jonquera.

La seva població és de 24.760 habitants1, amb una extensió de 15,91 Km2 on bona part d’aquests estan situats en l’àmbit del parc de Collserola. La densitat total és de 1556 hab/Km2 distribuïts de forma heterogènia, entre altres condicions pel fet d’haver-hi un relleu més abrupte en algunes zones. Els habitants per barris1 és la següent:
|FIGURA 1: Habitants per barride Molins de Rei |
|Districte 1 |secció 1 |1157 |
|  |secció 2 |1697 |
|  |secció 3 |1677 |
|Total |  |4531 |
|Districte 2 |secció 1 |2929 |
|  |secció 2 |1527 |
|  |secció 3|2121 |
|  |secció 4 |1816 |
|Total |  |8393 |
|Districte 3 |secció 1 |3316 |
|  |secció 2 |3280 |
|  |secció 3 |1855 |
|  |secció 4 |2250 |
|Total |  |10701|
|Districte 4 |secció 1 |1135 |
|Total |  |1135 |
|Totals hab. |  |24760 |

Els seus orígens es remunten en la època d’Alfons II, rei d’Aragó quan el 1188 li confia a Joan dit “dels molins”, considerat el primer molinenc, la construcció d’uns Molins on un cop construïts passen a formar part deBernat el Ferrer.

L’any 1430, el rei Alfons el Magnàmin cedeix la vila a Galceran de Requesens que la construeix en baronia i fa construir un palau2 on la família passarà llargues temporades. A la meitat del segle XV la família Requesens emparenta amb la noblesa castellana i es distancia de la vila cedint les competències3 als seus habitants.

Entre el 1763 i 1767 es fa la construcció del Pontde Carles III1 i gràcies a això guanya importància ja que passa a ser un punt de pas entre Barcelona i Madrid. Des de la construcció d’aquest pont Molins va anar desenvolupant-se constantment. L’arribada del ferrocarril (1855), la construcció del canal de la Infanta.... són factors que han determinat el creixement demogràfic de principis del segle XX.

Molins ha continuat creixen tandemogràficament com en infraestructures des de 1900 fins l’actualitat gràcies a l’expansió que ha fet amb la construcció de nous barris perifèrics, com el barri del Canal (2n 1a, 2n 2a, 2n 3a i 2n 4a), els barris del Torrent de l’hospital i el barri de les conserves (3r 3a, 3r 4a) el barri de la granja (3r 1a) i el Barri de la Pau i Riera nova (3r 2a) v(mapa 1)
2.- Funcionament del “residu mínim”

Molins deRei té actualment en funcionament un pla anomenat “residu mínim” que s’encarrega de la recollida dels RSU1. Té com a prioritat fomentar el mètode de les tres R: reduir, reciclar i recuperar. Actualment, Molins és una localitat exemplar en matèria de recollida selectiva. L’encarregat del funcionament del “residu mínim” és el CEPA2.

2.1.- El CEPA

El CEPA és el grup ecològic encarregatde fer funcionar el model de gestió residual de Molins de Rei. Aquesta organització fou creada per la unió de diversos col·lectors ecològics de les comarques del Baix Llobregat, del Garraf i de l’Alt Penedès que s’oposaven a diversos abocadors creats en aquestes comarques i que feien grans impactes ambientals. Aquest fet va fer que el 1987 es fundés l’actual CEPA.

Aquest grup d’ecològics i...
tracking img