Ressenya escrita

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1235 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ressenya escrita

“ Proposta constructivista per a prendre a llegir i a escriure”

• Fixa tècnica

• TÍTOL: Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure
•AUTOR: Ana Teberosky
• COL•LABORACIONS: Teresa Colomer.
•PÀGINES: 187
•CAPÍTOLS: 5
•EDITORIAL: editorial Vicent vives
• ANY D' EDICIO: 2001
• ISBN:978-84-316-5377-4
• MATÈRIA: educació
• IDIOMA: Català

•Informació de l'autora

L’autora, Ana Teberosky nascuda a Argentina a va emigrar a Barcelona per treballar en diverses institucions d’ensenyament. Actualment és professora Titular de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona a on imparteix la llicenciatura de psicopedagogia, la llicenciatura de psicologia, i també imparteix un màster interuniversitari en psicologia del’educació.

Resum de llibre “Proposta constructivista per aprendre a llegir i a escriure”

Aquest llibre sorgeix després de les diverses investigacions en les quals Teberosky s'ha interessat i també en les dutes a terme per ella mateixa.
Partint que els nens petits pensen en els textos molt abans de començar a reflectir-los, és a dir, pensen abans d'aprendre a usar-ho, és presenta la història dequalsevol xiquet d’uns cinc anys que comença a llegir i escriure.

El llibre comença amb la definició de l'aprenentatge de l'escriptura i la lectura, de com és fusionen en un a soles i de cóm deixa d'existir una diferenciació en l'aprenentatge entre el procés de pree-escriptura i el de lectura així com en el de lectura o pree-lectura, també comenta el primer contacte del nen amb la lectura, comopot ser en forma de contes llegits pels pares, on destaca els beneficis de la lectura compartida,o els materials urbans i quotidians, passant per els diaris que solen llegar els adults.

Un poc més endavant l’autora ens parla sobre la construcció del coneixement sobre l'escriptura, de com el primer element es el nom propi del xiquet, on comença l'ensenyament recolzant-se en la segmentaciósil•làbica, és el moment a on comencen a distingir entre els dibuixos i les marques gràfiques, i a on també comencen a mostrar una intencionalitat comunicativa , trobant una relació entre la segmentació sil•làbica i els valor de les lletres (sobre tot les vocals), l’autora acaba aquesta part comentant que un poc més tard als 5 anys és quan el nen comença a escriure junt, adonant-se que l’ unitat de laoració és la paraula.

L'autora acaba aquesta part, parlant sobre la nostra concepció, enfront aquest tema, com l’escriptura passa de ser un codi gràfic de transmissió a un sistema de representació així com del funcionament de la segmentació de la que abans parlàvem i de les unitats que formen les paraules, és a dir, de les nocions de morfema com a unitat lingüística.

Al següent capítol,l'autora ens parla, d'un model de llenguatge i alfabetització, més concretament de la perspectiva constructivista, allunyant-la totalment del concepte de mètode, i apropant-la al de conjunt de tècniques d'aprenentatge i processos de construcció de coneixements en un context social de interacció amb els altres. Seguidament, comenta les característiques d'aquesta perspectiva (interacció, coneixementsprevis, el professor com a guia…) així com els aspectes que diferencien al model constructivista dels altres (llenguatge integral, ensenyament directe…)
Per a terminar aquesta capítol, l’autora fa una referència un poc mes practica, comentat com s'organitza el currículum d'infantil, respecte a la lectura o escriptura o millor dit, com hauria d' organitzar-se.

Al següent capítol parla sobrel'ambient material i social a més del paper del professor a classe, fa referència a la relació tan estreta que existeix entre aquest dos conceptes i de com també la percepció d'aquest ambient és diferent depenent de la persona.

A continuació comentem les característiques d'un ambient de cultura escrita, com son la localització i disponibilitat dels llibres, la qualitat del material, que siguen...
tracking img