Resum introduccion a la empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (871 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM SOBRE L´ASSIGNATURA

L´assignatura d´Introducció a l´Empresa persegueix com objectiu donar una visió ample sobre el desenvolupament de les diferents tasques i funcions que ha de desenvoluparper a garantir el seu funcionament.

Partint del concepte d´empresa com a sistema, podem diferenciar diferents subsistemes que la conformen. Aquesta estructuració ens permet analitzar les diferentesàrees de l´empresa.

Es diferencien els següents mòduls:

- Sistema directiu:

La funció directiva és una funció necessària per poder diagnosticar l´entorn i la seva evolució. El sistemadirectiu prendrà decisions (estratègiques perquè estàn considerades al llarg termini) de forma que s´arriba al concepte d´estratègia i a la presa de decisions (amb la presentació dels criteris de decisió).La cultura i el sistema polític són elements interns que influeixen a l´hora de marcar objectius i per tant de definir estratègies.
La planificació és una funció bàsica que integra la gestióempresarial. Aquesta permet establir resultats desitjats i definir els recursos per obtenir-los. Determina què farem, com ho farem i quan ho farem.
L´organització és una altra funció de la gestió i permetl´estructuració i coordinació de les activitats així com la distribució dels recursos necessaris. Tot aixó es tradueix en la necessitat de dissenyar unes estructures organitzatives.

- Sistema humà:La comprensió de la gestió dels recursos humans és necessària donat què permetrà un millor rendiment i productivitat de les diferents activitats que s´hagin de dur a terme a l´empresa. En aquestsentit és important saber diferenciar en quina etapa evolutiva es troba una determinada empresa per amb objecte de poder millorar la seva gestió i els diferents processos de la gestió dels recursoshumans.

- Sistema financer:

Al sistema financer d´una empresa es poden diferenciar dos funcions bàsiques: la captació de recursos als mercats financers (finançament) i la col.locació d´aquests...
tracking img