Resum models atòmics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (308 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM DE MODELS ATÒMICS

Fa uns 2.400 anys a l’antiga Grecia hi havia dos corrents pensaments per descriure la naturalesa de la matèria . Uns consideraven que la matèria era continuai sempre es podia subdividir, també hi havia alguns que suposaven que hi havia petites partícules anomenades àtoms.

Al segle XVIII va sorgir el model atòmic de Dalton :

· Cadaelement químic és compon de partícules materials inimaginablement petites invisibles anomenades àtoms.
· Tots el àtoms de un mateix element són iguals entre ells en propietats i massa.
· Elsàtoms de un element són diferents de un àtom de qualsevol altre o element.
· Els àtoms dels elements s’uneixen en una relació numèrica senzilla per forma composta.

A finals del XIXprincipis del XX

El físic angles que és deia J.J.Thomson va descobrir que dins de l’àtom hi havia partícules mes petites. I aquestes tenien carrega elèctrica negativa anomenadeselectrons.

El 1911 el físic anglès E.Rutherford va llançar partícules alfa ,que tenen una carrega elèctrica positiva .
I va proposar un model:
• L’àtom té una part central petita i compactaamb molta massa i carregada positivament que va anomenar nucli on hi hauria els protons.
• L’àtom té una part anomenada escorça situada a una certa distancia del nucli i estaria formada peròrbites circular on giren els electrons que tenen poca massa.
• Com que l’àtom és neutre hi ha el mateix nombre de protons que electrons.

Model atòmic actual

El 1913 N.Böhr vamillorar el model atòmic de Rutherford dient que els electrons estaven situats en diferents capes amb nivells d’energia diferents.
El 1932 Chadwick va descobrir una nova partícula del nucli,el neuto.
E.Schödinger va dir que els electrons es trobaven en òrbites que va definir com la zona al voltant del nucli en que hi ha una probabilitat màxima de trobar el electró .
tracking img