Resumen punto y linea sobre el plano. kandinsky

Páginas: 9 (2101 palabras) Publicado: 23 de enero de 2011
INTRODUCCIÓ
En aquest llibre Kandinsky ens exposa les idees que són continuació orgànica del seu anterior treball “De lo espiritual en el arte”. En aquest cas ens parla del punt i la línia sobre el pla en el mateix to que ho va fer en l’anomenat treball anterior. Exterioritat-interioritat Tots els fenòmens es poden experimentar de dos maneres que no son arbitraries, sine que van lligades alfenomen i estan determinades per la naturalesa del mateix o per dos de les seues propietats: interioritat-exterioritat. L’obra d’art es reflexa en la superfície de la consciència. Però roman més enllà i, un cop acabat l’estímul desapareix sense deixar rastre. Anàlisi L’anàlisi dels elements artístics és un pont cap a la pulsació interior de l’obra d’art. La pintura ha evolucionat enormement en elsúltims temps. Exigeix un examen a fons dels mitjans que fa servir i dels seus objectius. Sense aquest anàlisi seria impossible recórrer les etapes següents. Elements Aquest llibre tracta dels elements bàsics utilitzats en l’etapa més primària de tota obra pictòrica, sense els quals aquesta no es podria ni tan sols iniciar, i que constitueixen ademés la base de l’art gràfic, independent de la pintura.Parlarem doncs, en primer lloc del punt.

EL PUNT
El punt geomètric El punt geomètric és invisible, de manera que l’hem de definir com algo abstracte. El xoc En el món de la pintura el punt es crea al xocar l’instrument (que pot ser un llapis, un pinzell, etc) amb la superfície material (paper, tela, etc.) Concepte i tamany El concepte exterior de punt és imprecís. El tamany i les formesd’aquest punt varien i per tant també varia el valor relatiu del punt abstracte. Hi ha dos condicions a considerar per a marcar la frontera entre el concepte de punt i el de pla: la relació de tamany del punt i el pla i la relació de tamany del punt i altres formes sobre el pla. Quan una línia fina apareix en el pla, el que pugue considerar-se com a punt en el pla buid, s’haurà de considerar com a pla.(Fig. 1)

Fig. 1

Forma Un altre fet és que el punt té un filet exterior, que determina el seu aspecte extern. Si considerem el punt en abstracte, és idealment rodó, idealment menut. En el moment que aquest punt es materialitza el seu tamany i els seus límits es tornen relatius. El punt real pot prendre infinites figures. (Fig. 2)

Imatge primària Aquest cas constitueix la imatge primària del’expresió pictòrica. Concepte de composició La composició és la subordinació interiorment funcional dels elements aïllats i de la construcció, a la finalitat pictòrica completa. Altres arts Els punts es troben en totes les arts i la seua força interior creixerà cada cop més en la consciència de l’artista. La seua importància no es pot passar per alt. fig. 2 Procediment Hi ha diferentsprocediments gràfics i la diferència entre aquests procediments es fan evidents en relació a la producció del punt. En els diferents procediments el punt s’assenta sobre el paper de la següent manera: en l’aiguafort: dins del paper, en la xilografia: dins i damunt del paper, en la litografia: damunt del paper. Així es diferencien les arts gràfiques unes d’altres i així adquireix el punt diferents aspectes iper tant diferents expressions. Factura També s’ha de tindre en consideració les característiques del pla bàsic, el tipus de ferramenta i la manera d’aplicació del material. A això anomenem “factura”, es a dir el tipus de relació exterior dels elements entre sí i amb el pla bàsic. Força desde dins Tot el que aquí s’ha dit sobre el punt, en termes molt generals, pertany a l’anàlisi del punt tancaten sí mateix i en estat de repòs. Variacions de tamany impliquen alteracions del seu ser relatiu en sí mateix. En aquest cas el punt es desenvolupa per fora de sí mateix, fora del seu centre i això causa la disminució relativa de la seva tensió concèntrica.

Element Tant en sentit extern com intern, el punt és l’element primari de la pintura i especialment de l’obra gràfica. Exteriorment,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Punto y línea sobre el plano-Kandinsky
  • Punto y línea sobre el plano, kandinsky
  • Kandinsky. Punto Y Línea Sobre El Plano
  • Punto y línea sobre plano. kandinsky
  • Punto Y Linea Sobre El Plano Wassily Kandinsky
  • El Punto, La Linea y El Plano Segun Kandinsky
  • Kandinsky, Punto y Línea sobre Plano
  • Punto Y Linea Sobre Plano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS