Rosi

Páginas: 2 (396 palabras) Publicado: 2 de junio de 2011
aaii noo qqq maloo todoo
(22:09) -: q aso
(22:10) : aii noo ss qqq yoo nii se.. xD
(22:11) -: q paso fanyy
dime
(22:11) : ess qq miraa un maan ahii qq yoo creii mii amigoo
andaa cn bainaaascnmigoo
(22:12) : yoo noo see xqqq sii yoo noo le hee dixoo naa paa qq el creaa qq yoo kiero algo cn el..
(22:13) : en el juegoo xaa.. me llamoocmoo 7 vecess. pa vee donde taba y yooeskivandoloo hastaa qq dio dio y dioo ykedoo sentaoo al laoo mioo
(22:19) -: mmya
(22:21) : Jooo a ti nunca te interesa loq yo te digo!
(22:22) -: Ya empiesas? Kien es ps
(22:23) : jossepH! sabees kienes?

(22:23) -: nose kien es
(22:24) : mm noo see cmoo ex^Plivcarte!
(22:30) -: aaa?
(22:31) : olvidaloo babee!
qq el unikoo ke me gustaa eeess Tuu
(22:31) -: haah ok
(22:33) : mee voii(22:33) -: xq
(22:33) : voii a dormii
ya ano mekieres..
(22:34) -: ajoooooooooo
vulbes=?ç
(22:35) : nooo

(22:36) : trankilo
(22:36) -: mandame una fotoq no tnga
(22:37) : mm laa de midp?
(22:37) -: esa no ta entera pa lujuriate
(22:39) : hahahahaa
noo tengoo ninguhnaa nuevaa vamaa esee pocoo qq em tomee en el espejooxD
(22:40) -: haha
(22:42) : see..

(22:44) -: haha(22:45) :
(22:46) : x ahi m tomo unapa ti nama
mee voii!
(22:47) -: dalep
xke ombe
(22:48) : hahaha
(22:48) -: xq t vs
(22:49) : noo meee voiii

(22:49) -: mmya
(22:49) :
(22:50) -:qqqqqqqqqqqqqqqqq paso aora ombee jo
(22:50) : dejaaa laa RABIA!
y trataamee cn amoor !
(22:51) : bnn sabess qq no m gustaa q m digas mm yaa!
(22:51) -: q paso bbi preciosa xq te vas mivida
(22:51) :asiii!
asii me gustaa..
(22:53) -: jaja
(22:53) :
(22:53) -:
(22:53) : ss qq sii me tratass mal m pongoo sentimentaal!
(22:54) -: aiii
haha
(22:56) : nserio!

(22:57) -: D
(22:57): baabee me sientooo maaal
(22:57) -: xq
(22:58) : noo puedoo respiraaar
(22:58) -: voia darte respiracion boca boca
(22:58) : hhahaahahaa!
(22:59) :
(23:00) : babee T Adorooh un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • rosi
  • Rosi
  • rosi
  • rosio
  • aldo rosi
  • Mapa rosi
  • Rosie tupper
  • Rosi Jones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS