Rsui

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 42 (10448 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sumari

1. Introducció

2. Història de les universitats
1. Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
2. Universidad de León (ULE)

3. Estructura dels Plans Estratègics

4. Planificació de la elaboració del pla estratègic
1. Metodologia i calendari
2. Anàlisi de l’entorn i l’anàlisi interna (DAFO)

5. Descripció i avaluació dels Plans Estratègics
1. Definició de lamissió
2. Definició de la visió
3. Objectiu final del pla estratègic
4. Recursos destinats
1. Econòmics
2. Humans
3. Instal·lacions

6. Anàlisi dels estudis d’usuaris, plans de màrqueting i sistemes d’avaluació dels Plans Estratègics

7. Bibliografia

1. Introducció
La biblioteca universitària és una institució imprescindible per a que la Universitat assoleixiels seus objectius. Per aquest motiu, els objectius de la biblioteca universitària sovint estan molt vinculats amb els de la Universitat. Així doncs, podem dir, que la política d’aquest tipus de biblioteca segueix fonamentalment a la Universitat, que és l’entitat a la que dóna suport.

En els últims anys, la biblioteca universitària ha sofert una sèrie de canvis per a adaptar-se a l’EspaiEuropeu d’Educació Superior (EEES), aquesta transformació també la ha patit la Universitat. Per tant, les biblioteques universitàries tenen com a objectiu adequar-se al nou model educatiu. Aquest condicionament comporta una modificació tant a la Universitat com a la biblioteca, i ho han de dur a terme de manera activa i paral·lela. L’EEES, com ja s’ha dit, és un nou model educatiu, que a més implicaun canvi als equipaments i a les infraestructures per aconseguir una òptima adequació, i d’aquesta manera, obtenir uns serveis de qualitat i mitjans apropiats per als usuaris i un seguit de compromisos que garanteixin l’eficàcia i l’eficiència. Tot això fa que les biblioteques universitàries puguin entreveure un nou futur que es materialitza en els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i laInvestigació (CRAI). Però, també els bibliotecaris han d’adaptar-se a l’EEES, i ho han de fer actualitzant la seva feina, rebent una formació per tal de gestionar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

Tenint en compte aquest nou repte que es presenta a les biblioteques, s’han comparat els Plans Estratègics de les biblioteques universitàries de León i d’Alcalá deHenares, per tal de veure com es preparen per a l’adaptació a l’EEES.

2. Història de les universitats

1. Universidad de Alcalá de Henares (UAH)
La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) és una institució fundada pel Cardenal Cisneros l’any 1499. Ha viscut molts canvis durant la seva vida, tant interns, deguts a les reformes educatives i socials, com externs, originats pels canvis d’ubicació.Per a la seva creació es van basar en els models tradicionals de París i de Salamanca, i en els moderns de Bolonya i Lovaina. La Universitat va ser seguidora dels corrents renaixentista i humanista d’Europa.

Durant els segles XVI i XVII es va convertir en un centre d’excel·lència acadèmica, a les seves aules van assistir-hi entre d’altres: Nebrija, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz i Quevedo.El prestigi dels seus ensenyaments i dels seus docents la van convertir en un model de referència per a la creació de les Universitats a Amèrica.

Al segle XVIII els mètodes d’ensenyament a les universitats van patir reformes molt significants. Tanmateix, en aquest període s’atorgà el títol de Doctora en Filosofia a la primera dona a Espanya, Maria Isidra de Guzmán y de la Cerda, sent Melchorde Jovellanos rector d’aquesta universitat.

La desamortització, a la primera meitat del segle XIX, va ser la causant del trasllat d’aquesta entitat a Madrid, i del seu canvi de nom per Universidad de Madrid. La institució actual, es va constituir com universitat pròpia l’any 1977, al produir-se la descentralització universitària.

Actualment, la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) és...
tracking img