Segmentación de mercados

Páginas: 12 (2872 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2011
1. Una empresa líder en la venda de productes preparats (com a brous, sopes, cremes, etc...) està analitzat les possibles opcions que tenen per incrementar les vendes dels seus productes. Una d’aquestes possibilitats és incrementar el seu consum i per tant la penetració d’aquests productes a les llars espanyoles.

Per això ha realitzat un estudi de mercat on pretén segmentar els consumidors ino consumidors i veure quines són les principals diferències entre ells segons la seva actitud envers aquest tipus de productes.

S’han realitzat 420 enquestes a individus responsables de la compra d’alimentació que sortien d’una sèrie de supermercats. Se’ls ha demanat si en l’últim mes han comprat algun producte dels que comercialitza l’empresa però sense concretar marca. També se’ls hademanat que manifestin si estan d’acord o en desacord amb les frases següents:

Sí No
A No disposo de temps per preparar menjars elaborats
B Acostumo a realitzar pocs menjars dins la llar
C Em preocupa que el producte no sigui molt saludable
D M’agraden els productes que em faciliten les tasques
E Em dóna més confiança quan tenen un estil més tradicional

Amb lainformació d’aquestes variables s’han realitzat les anàlisis següents:

Anàlisi 1
Anàlisi 2

Multiple Correspondence Analysis: Compra; A; B; C; D; E

Analysis of Indicator Matrix

Axis Inertia Proportion Cumulative Histogram
1 0,5176 0,5176 0,5176 ******************************
2 0,1687 0,1687 0,6863 *********
3 0,1082 0,10820,7944 ******
4 0,0823 0,0823 0,8767 ****
5 0,0684 0,0684 0,9451 ***
6 0,0549 0,0549 1,0000 ***
Total 1,0000

Column Contributions

Component 1 Component 2
ID Name Qual Mass Inert Coord Corr Contr Coord Corr Contr
Compra Column1 0,455 0,071 0,095 -0,7720,446 0,082 -0,111 0,009 0,005
No Compra Column2 0,455 0,095 0,071 0,578 0,446 0,061 0,083 0,009 0,004
A_Sí Column3 0,821 0,044 0,122 0,844 0,258 0,061 1,248 0,563 0,409
A_No Column4 0,821 0,122 0,044 -0,305 0,258 0,022 -0,451 0,563 0,148
B_Sí Column5 0,761 0,033 0,134 -1,647 0,664 0,172 0,632 0,098 0,078
B_No Column6 0,7610,134 0,033 0,403 0,664 0,042 -0,155 0,098 0,019
C_Sí Column7 0,688 0,041 0,126 -1,417 0,646 0,157 0,362 0,042 0,031
C_No Column8 0,688 0,126 0,041 0,456 0,646 0,051 -0,116 0,042 0,010
D_Sí Column9 0,747 0,032 0,135 -1,584 0,597 0,155 0,793 0,149 0,119
D_No Column10 0,747 0,135 0,032 0,377 0,597 0,037 -0,189 0,149 0,028
E_SíColumn11 0,646 0,084 0,082 -0,697 0,496 0,079 -0,384 0,150 0,074
E_No Column12 0,646 0,082 0,084 0,711 0,496 0,081 0,392 0,150 0,075

* NOTE * There are no supplementary points to plot

Column Plot


a) (1.5 punts) Comenteu les diferents anàlisis que s’han aplicat i argumenteu la idoneïtat de les que considereu apropiada/des per cobrir l’objectiu de l’empresa.

En elprimer cas s’ha portat a terme una anàlisi de detecció automàtica d’interaccions (AID), també anomenada arbre de decisió binari. Aquesta anàlisi constitueix una anàlisi de dependència, en la que s’intenta veure quines variables ajuden a segmentar una mostra segons els valors d’una variable dependent.

En aquest cas, aquesta anàlisi és molt apropiada, atès que ens permet definir quinescaracterístiques tenen els consumidors que acostumen a comprar productes preparats i quines característiques tenen els que no són consumidors d’ells.

A més aquesta anàlisi és adequada pel tipus de variables que hem de tractar. En aquest cas, la variable dependent o que pretenem explicar, la variable de consum, és dicotòmica i tot i ser una variable qualitat té les propietats d’una quantitativa, atès...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Segmentación de mercados
  • Segmentación de mercados
  • Segmentacion de mercados
  • Segmentacion de mercados
  • Segmentacion de mercado
  • Segmentacion de mercados
  • SEGMENTACION DE MERCADO
  • Segmentación de mercados

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS