Segundo bachillerato matematicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (821 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
BLOC d’AVALUACIÓ 1 2n BATXILLERAT

Temporització

TÍTOL DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES HORES LECTIVES SETMANES
Funcions . Anàlisi 12 3
Funcions . Aplicacions 24 6Funcions . Integrals 20 5

Objectius del crèdit

L’alumne/a en acabar el crèdit ha de ser capaç de :

1.- Definir , enumerar i identificar les discontinuïtats d’una funció donada .2.- Demostrar , enunciar i aplicar els principals teoremes de les funcions contínues .
3.- Identificar els punts no derivables d’una funció donada .
4.- Demostrar , enunciar i aplicarels principals teoremes de les funcions derivables .
5.- Conèixer i demostrar la relació entre derivada en un punt i recta tangent a la funció en aquest punt .
6.- Calcular analíticamentles característiques principals d’una funció .
7.- Representar gràficament una funció donada la seva expressió .
8.- Classificar una funció donada i esbossar-ne les principalscaracterístiques de la seva gràfica .
9.- Plantejar , resoldre i tenir l’hàbit d’avaluar el resultat de problemes d’optimització .
10.- Diferenciar funció primitiva d’integral indefinida .11.- Calcular integrals indefinides pels diferents mètodes explicats .
12.- Conèixer la regla de Barrow , i relacionar la integral definida amb l’àrea sota la corba d’una funció .
13.-Calcular àrees planes .
14.- Demostrar , enunciar i aplicar els principals teoremes de les funcions integrals .
50.- Portar al dia , ordenadament i amb pulcritud , i lliurar puntualmentles tasques pròpies de la matèria .
51.- Interessar-se per les activitats d’aprenentatge , mostrant iniciativa , sistematització , meticulositat , autonomia i honestedat en la seva realització .52.- Tenir cura de la qualitat i completesa en les tasques , disposar-se a l’autocorrecció de manera crítica i exigir l’ajut necessari per a fer-ho .
53.- Valorar els processos...
tracking img