Ses salines

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (586 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PRIMERA MEMÒRIA
Geografia del Turisme

Alumna: Marina Gastalver Bosch
Grup: 01 Turisme
Professora: Maria Rosa Martínez Reynes
ÍNDEX
1. Introducció----------------------------------------------------------> Pàg. 1
2. Exposició ------------------------------------------------------------> Pàg. 1
3. Conclusions --------------------------------------------------------> Pàg. 2
4.Bibliografia ----------------------------------------------------------> Pàg. 3

Memòria Pràctica Número 1

1. Introducció
El treball que hem desenvolupat ha consistit en cercar informació i analitzar lesdistintes fonts sobre un destí -Ses Salines-, apart de la informació relacionada amb Mallorca i les Balears. He dedicat dues sessions a classe i una a casa, per acabar de cercar la informació que noem va donar temps a classe.
Aquesta recerca d'informació l'hem dividida en tres blocs -Ses Salines, Mallorca, Balears-, dels quals cada una de les integrants del grup s'ha encarregat d'un. En el meucas, m'ha tocat Ses Salines.
L'objectiu del treball és poder elaborar un informe amb tota la informació turística, geogràfica i demogràfica del destí, Ses Salines, amb la finalitat de realitzar unafont totalment completa al final del treball.

2. Exposició
Les fonts consultades han estat l'ibestat i la pàgina del ministeri, concretament a turisme.
Amb aquestes consultes he pogut extreure lasegüent informació:
- La densitat de població, per calcular el nombre d'habitants per metre quadrat.
- L’edat mitja de la població, fent una distinció entre espanyols i estrangers i alhora entrehomes i dones; per sebre quina és l'esperança de vida d'aquesta població.
- L'índex d'envelliment, fent una distinció entre homes i dones; per sebre si hi abunden els joves o la gent major.
- Lapoblació estrangera de Ses Salines procedent de: Unió Europea, Àfrica, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Amèrica Central, Àsia i Oceania. A més tota aquesta població està dividida entre homes i...