Sigmund freud

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3088 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resum psico
1. Biografia i obres Sigmund Freud:

Metge i psiquiatre Austríac. Aquest va estudiar a la uni de Viena, on primer, es va especialitzar en el sistema nerviós, va descobrir les propietats anestèsiques de la coca i va endinsar-se en el mon de les neuropatologies. Va aprendre la curació de la histèria. Mes tard es va casar amb Martha Bernays.
Aquest utilitza el mètode de lahipnosuggestius (relació cos/ment = fer entrar al cos en un estat hipnòtic de concentració), per a curar la histèria, però no només utilitza això, aquest va més enllà, ja que utilitza la hipnosi per a fer recordar al pacient, experiències originadores del trauma. Aquest al ser jueu, va haver d’exiliar-se i al 1938 mor.

Deixebles:
* Carl Gustav Jung (“complexe”)
* Alfred Adler ( “elsentiment d’inferioritat”)
* Jacob Levi Moreno (“la psicoanàlisi de grup”)
Un parell d’Obres
* La interpretació dels somnis 1900
* El jo i l’allò 1923
* Tòtem i tabú 1913

2. Que és la consciencia?

És la facultat psíquica que ens permet el coneixement del món exterior i de nosaltres mateixos.
En aquesta facultat hi participen 3 elements:
* La percepció: captar els estímulsdel mon exterior i interior
* L’atenció: la selecció de tots aquests estímuls.
* Memòria: recuperació de records i aprenentatges anteriors.
També hi formen part els processos mentals superiors, com el pensament, el raonament...
Per tant, podem dir que l’home reflexiona i percep amb claredat la realitat immediata gràcies a la consciencia.
3. L’inconscient:
Ell, diu que tot succeeix peruna cosa, però que moltes d’aquestes coses s’escapen del control del subjecte, per tant, molts elements del comportament humà no els controlem.
Ell, estudiant als seus pacients va arribar a la conclusió de que la majoria de comportament (correctes o incorrectes) eren produït per motivacions inconscients dels subjectes mateixos.
Diu que els humans tenim un coneixement de nosaltres mateixos, devivències i de records molt extens, però que no en tenim accés quan volem, ja que queden amagats a l’inconscient.
Tipus de records:
* Continguts preconscients: són aquells que es mostren a la consciencia de tant en tant.
* Continguts inconscients: són aquells que no es mostren mai, però que tenen una gran repercussió sobre el nostre comportament. Aquests són experiències desagradables quehan estat retingudes a l’inconscient per evitar trastorns mentals greus. Aquests però, des de les profunditats de l’inconscient afecten a la nostra conducta. Quan el desig de sortir d’aquests és tant fort com la repressió, es poden provocar certes patologies mentals com la neurosi.

4. Psicoanalisi
L’estructura de la ment. Processos psíquics:
És un procediment per a diagnosticar i tractarcertes neurosis.
Amb la psicoanàlisi s’ha demostrat que els humans, fem tota una sèrie de coses que totes tenen una explicació, unes causes. Per exemple; quan tu dius una cosa que no volies dir, o quan fas una cosa que no volies fer, o tens somnis inexplicables... tot això te una explicació, no són casualitats.
A vegades també es produeixen inhibicions, com el sentiment de culpabilitat, lesangoixes... aquests no tenen unes causes visibles, sinó que estan escrites en el subconscient.
Processos Psíquics (el jo total).
* El conscient: el principi de la realitat, el que el subjecte controla i n’hes totalment conscient.
* El no conscient:
* El preconscient: el subjecte esta entre el conscient i l’inconscient; és el moment en que estàs a punt de dormir-te, moment en el que sila gent et parla respondràs segons el que et digui l’inconscient.
* Inconscient:
* El repressors: el superjò: tot aquelles normes que s’han adquirit a la infància. Aquests varien segons la cultura, tradició...
* Els reprimits: l’alló: Tots aquells impulsos que aspiren a ser satisfets, són tots aquells impulsos que queden reprimits pels repressors. Aquests impulsos...
tracking img