Sindicat vertical

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (352 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El Sindicat Vertical (OSE), era realment un sindicat en el sentit tradicional del terme? Raona i justifica la teva resposta.

Els Sindicats Verticals eren organitzacions que representaven a totsels sectors que intervenien en el procés de producció d’un producte o d’un sector d’activitat econòmica, des de empresaris fins a obrers. Tots els treballadors i empresaris tenien el dret d’escollir alsseus representants en eleccions. Teòricament, treballadors i empresaris estaven en situació d’igualtat (per aquesta raó les vagues van ser prohibides), però en realitat, els candidats a les eleccionsdevien ser aprovats per el regim i tot el procés era controlat en coherència amb la política intervencionalista del mercat de treball d’orientació falangista.
Aquest tipus de sindicat no potaconseguir el principal objectiu del sindicalisme, que es la defensa dels interessos del moviment obrer. La presencia dels empresaris condicionava les decisions dels grups d’obrers i per tant, difícilmentles decisions que es prenien podien afavorir a aquest sector. L’objectiu del sindicat vertical era la defensa dels interessos de la nació i era una eina de control, per part del govern, sobre elstreballadors i el mercat. Per tant, era clarament vulnerat el dret dels sindicats a organitzar-se lliurament (autoorganització) i també, el dret a l’acció sindical. Les mateixes bases del sindicat verticalnegaven la possibilitat de que els obrers s’organitzessin col·lectivament.
Les OSE tampoc respectaven el principi de llibertat sindical en l’aspecte individual dels treballadors de poder decidir siafiliar-se o no a un sindicat lliurament, ja que al 1942 l’afiliació sindical era obligatòria (dret d’afiliació sindical i dret a la no afiliació sindical).
Al estar controlats pel govern, elssindicats durant el regim franquista no tenien possibilitat de redactar reglaments interns ni Convenis Col·lectius. Totes les accions del sindicat eren controlades i supervisades per l’estat.
Tots aquets...
tracking img