Sinusitis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (584 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducció:

Hem volgut fer la Sinusitis perquè teníem interès ja que afecta a gran part del crani i la cara que altres malalties de les vies superiors no afecta.
El crani és una estructura òssiade gran resistència format per múltiples ossos. Els ossos de la regió maxil·lofacial presenten unes cavitats plenes d’aire que mantenen la fisonomia de la cara y no perd la resistència del cranifront a qualsevol impacte. Aquestes cavitats s’anomenen Sins Paranasals.
Estan recoberts per dins d'una mucosa constituïda per cèl·lules que segreguen moc. Aquest moc surt a través d'uns orificis desortida que comuniquen aquests sins paranasals amb la fossa nasal i la regió nasofaríngea.
Els sins paranasals més important son els maxil·lars i frontals.

La sinusitis
La sinusitis consisteix en lainflamació de la mucosa que recobreix els sinus o cavitats aèries paranasals. El seu origen és gairebé sempre un focus inflamatori en el nas pel que es denomina habitualment com rinosinusitis.

Lasinusitis pot ser:
* Aguda: quan el temps d'evolució és menor de tres setmanes.
* Subaguda: si segueix, entre tres setmanes i tres mesos.
* Crònica: quan la durada de la malaltia és majorde tres mesos.

Anatomía:

Els sins paranasals són expansions de la cavitat de les fosses nasals en els ossos cranials que les limiten. Podem dividir-los en 2 grups:
* Anteriors:
* Sinsmaxil·lar: és de major grandària i el que mes freqüentment presenta patologia.
* Cel·les etmoïdals anteriors: són cavitats ubicats en la massa lateral del etmoides.
* Sins frontal: amb capacitatvariable. Pot presentar tabicacions, que afavoreixen les infeccions.

* Posteriors:
* Cel·les etmoïdals posteriors: per a dalt limiten amb la fossa cranial anterior.
* Sins esfenoïdal:és el mes posterior, situat en el cos de l'esfenoide. La infecció d'aquest si pot provocar trombosi amb alta mortalitat.

Fisiologia:
La funció dels sins paranasales són:
* Col·laborar amb la...
tracking img