Sociales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4344 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDEX

1.Tema 4: La ramaderia, l’agricultura i la pesca ................................ 2

2.Tema 5:La industria i l’energia ...................................................... 19

3.Tema 6:Es serveis.El desenvolupament del turisme ....................... 30

4.Tema 7:El comerç i els transports .................................................. 39

5. Fotos temas: 4,5,6,7....................................................................49
TEMA 4

L’AGRICULTURA, LA RAMADERIA I LA PESCA
1 EL SECTOR PRIMARI. LES ACTIVITATS AGRÀRIE

1. EL SECTOR PRIMARI

El sector primari comprèn les activitats relacionades amb l’obtenció i producció d’aliments: AGRICULTURA, RAMADERIA , LA PESCA i L’EXPLOTACIÓ FORESTAL (l’aprofitament dels productes dels boscos).

El39 % de la població mundial treballa en aquest sector. A Europa o Amèrica del Nord el 8 o 2 % i a l’Àsia o a l’Àfrica el 45 i el 58 %.

1.2 LES ACTIVITATS AGRÀRIES

Les activitats agràries inclouen l’agricultura i la ramaderia i són molt importants perquè l’alimentació mundial hi depèn en gran mesura.

Les activitats agràries depenen del medi físic (relleu, clima i sòl)

Clima: Elsconreus necessiten unes condicions climàtiques de temperatura i humitat per desenvolupar-se. Si les temperatures són extremes (molt altes o molt baixes) i no hi ha precipitacions o molt poques no es podran desenvolupar els conreus.

Relleu: L’agricultura es localitza a les planes o les valls més amples perquè es facilita la mecanització. A les pendents de vegades es fan terrasses o feixes per podertreballar-hi.

Sòl: No tots els sòls són aptes pels conreus i el seu creixement. L’aprofitament depèn de la textura (que condiciona la retenció de l’aigua) i de l’acidesa (que condiciona la fertilitat)

2 ELS PAISATGES AGRARIS

1. CARACTERÍSTIQUES DEL PAISATGE AGRARI

El que anomenem paisatge agrari és el paisatge modificat amb la finalitat d’obtenir productes de la natura i que haevolucionat per augmentar l’aprofitament.

El que diferencia un paisatge agrari d’un altre són: els tipus de parcel·les, els sistemes de conreus i el poblament.

2. LES PARCEL·LES

S’anomena parcel·la a la divisió de sòl agrari (o sigui al tros de sòl dedicat al conreu). Es diferencien les unes de les altres segons:

Mida (grans o petites)
Forma (regulars o no)
Límits (obertes otancades)

En podem distingir:

Paisatge de camps oberts (openfield): Parcel·les obertes, sense tanques, de poca extensió i formes regulars. Típic de l’Europa Central.

Paisatge de camps closos (bocage): Parcel·les grans i irregulars tancades amb parets o tanques. Típic de l’Europa Atlàntica.

2.3 SISTEMES DE CONREU

Policonreu: L’espai agrari està dividit en moltes parcel·les on es conreenespècies diferents.

Monoconreu: L’espai agrari s’especialitza en el conreu d’un sol producte (cereals, oliveres....etc)

Regadiu: L’aigua s’extreu del subsòl o d’embassaments i es condueix cap als conreus per canals, sèquies, aspersors...etc.

Secà: Són conreus que només reben aigua de la pluja.

Agricultura intensiva: Es produeix la quantitat més gran possible de productes en el mínimespai possible. S’utilitzen adobs, llavors seleccionades i hi treballa molta mà d’obra. Normalment es produeix fruita i verdura.

Agricultura extensiva: Es practica a llocs poc poblats i amb molt terreny. Les màquines hi fan quasi tota la feina i per no utilitzar adobs el practica el guaret.

4. EL POBLAMENT

S’anomena poblament rural a la part d’espai rural on habiten les persones.

N’hiha de dos tipus:

Dispers: Els habitatges estan aïllats els uns dels altres.

Concentrat: Els habitatges estan agrupats.
3 L’AGRICULTURA DE SUBSISTÈNCIA

1. CARACTERÍSTIQUES

L’agricultura de subsistència és aquella que té com a finalitat l’autoconsum, és a dir, per alimentar als propis agricultors.

Les tècniques de conreu són molt rudimentàries i es van desenvolupar al...
tracking img