Starbucks

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (294 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 29 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
INSCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE TESI DOCTORAL(1)

Cognoms      , Nom      , N.I.F.:(3)       Telèfon:       e-mail:      
Carrer/plaça      , núm.      
Localitat      , C.P.      , Telèfon      Matriculat/da en el Programa de Doctorat:       Codi      ,iniciat en el curs     /     
del      
Àrea de Coneixement      
Títol del projecte de Tesi Doctoral      
PROPOSTA DE DIRECTOR/A (4)|1r.- Cognoms i nom:(2)       |N.I.F.: (3)       |
|      |Centre:       |
|Adreça:       |C.P.:     |Telèfon       |
|2n.- Cognoms i nom:(2)       |N.I.F.: (3)       |
|      |Centre:       |
|Adreça:      |C.P.:      |Telèfon       |
|3r.- Cognoms i nom:(2)       |N.I.F.: (3)      |
|       |Centre:       |
|Adreça:      |C.P.:      |Telèfon       |

PROPOSTA DE TUTOR/A DE LA TESI (5)

|1r.- Cognoms i nom:(2)      |N.I.F.: (3)       |
|       |Centre:      ...
tracking img