Steven lukes el poder

Páginas: 10 (2389 palabras) Publicado: 31 de enero de 2010
1. INTRODUCCIÓ

Encara que pugui resultar extrany, ja que es tracta d'un concepte d'ús molt corrent i utilitzat dins la literatura especialitzada, hi ha un acord força generalitzat en quant a que la idea de poder és esencialment disputada.
S'ha arribat a considerar que es tracta d'un concepte d'imposible definició.
Encara que posiblement es pugui assolir una visió més integral del tema,superant les freqüents limitacions de les aproximacions excloents i parcials, amb el treball d'aquesta obra “El Poder: un enfoque radical”, es farà un anàlisi sociològic i politològic d'un dels enfocaments del poder, donat que aquest últim, constitueix una dimensió clau de l'existència de la política i sociologia.

El llibre de “El Poder: un enfoque radical” de Steven Lukes, suposa un anàlisiconceptual del poder i en defensa un enfocament evaluatiu. Al llarg de la seva obra tracta una sèrie de problemes metodològics, teòrics i polítics; entre ells els relacionats amb límits del behaviorisme, qüestions relacionades amb els límits del pluralisme, o les àrees problemàtiques estudiades per Robert Dahl. Aquests punts no seran discutits, sinó que en farà referència al llarg de l'argumentació, pelfet que la seva naturalesa és polèmica.
L'argumentació comença examinant un enfocament del poder, i esbossant tres mapes conceptuals on manifesta els trets distintius d'aquests tres enfocaments del poder: l'enfocament unidiemensional (dels pluralistes), el bidemensional (crítics dels pluralistes) i el tridimensional. Lukes argumentarà que el tercer enfocament és el que permet un millor anàliside les relacions de poder.
De manera introductoria faig referència a una sèrie de conceptes que han sigut importants per a comprendre l'enfocament de Steven Lukes.
De manera general, es considera poder, com la capacitat de d'una persona i número de persones de realitzar la seva pròpia voluntat en una acció comú inclús amb la resistència d'altres que participen en aquesta acció.
Per a queserveixin d'exemple, cal fer referència a una sèrie de components del poder: podem dir que el poder es pot exercir amb força, recorrent a l'amenaça o violència i buscant produïr actituts de temor o sometiment. Per altra banda, el poder es pot exercir amb influència, recorrent a la persuasió i buscant produïr convicció. Per últim podriem considerar que el poder es pot exercir amb autoritat, recorrent ala reputació i buscant aconseguir actituts de respecte i obtenint el respecte d'altres actors.
La força pot ser descrita com el punt on existeix la capacitat per a negar o limitar a altres l'accés a determinats béns u oportunitats, com ara als recursos, a la vida, a la llibertat o al patrimoni.
De la mateixa manera serà útil fer una primera aproximació al concepte de influència, es pot considerarque és quan el poder polític es basa en la capacitat per persuadir a altres de que convé adoptar o abandonar determinades conductes, per exemple donant raons o arguments, recorrent a les emocions i sentiments de la gent.
L'autoritat es pot descriure com l'exercici del poder de forma reconeguda com legítima. Autoritat vindria a ser el mateix que poder legítim. Una persona té autoritat quan sel'obeeix perquè té credibilitat, degut a que té un càrreg, o perquè se li reconeix un perstigi moral o té una trajectoria personal històrica i reconeguda, o bé per la seva competència tècnica.
Per últim pot ser útil indicar que el poder formal és el poder que prové d'ocupar un lloc dins una organització que capacita per prendre una sèrie de decisions i que aquestes són executades per altres membresde l'organització; també porta a la capacitat de premiar o sancionar.
Aquestes són només unes quantes pinzellades que suposen una primera aproximació per a entendre i abordar l'enfocament radical que Steven Lukes farà del poder amb aquesta obra, la qual ens aproparà a respondre qüestions com què és el poder, com es manifesta i qui el té. Steven Lukes analitzarà la idea de poder mitjançant...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Poder: Un Enfoque Radical Según Steven Lukes
  • el poder Steve Lukes Resumen
  • Steven Lukes
  • Lukes El poder
  • lukas
  • luka
  • Lukas
  • Lukas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS