Sustancies pures

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (703 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SUBSTÀNCIES PURES:

Una substancia pura es la materia que te una composicio que no canvia siguin quines siguin le condicions fisiques en que estrobi.

Una substancia pura no es pot descompondreen altres substancias mes sencilles unicament mitjançant procediments fisics.

A la natura, i en general al nostre voltant és molt difícil que trobem substàncies o materials purs. L'aiguadestil·lada, el ferro, el coure o l'or són exemples de substàncies pures.

Però a la natura no trobem mai l'aigua destil·lada, sinó aigua amb sals dissoltes, i els metalls com el ferro, el coure o l'orgeneralment presenten impureses. Normalment trobem barreges de diferents materials.

Els compostos: son substancies pures que es poden descompondre en altres de mes sinples mitjançant un procces quimic.Els elements: son substacies pures que no es poden descompondre en altres de mes simples per cap procediment

LES MESCLES:

Una mescla es la materia que resulta de la combinacion de diversessubstancies pures que es poden separar mitjançant procediments fisics .

Les mescles de dues o més substàncies poder ser homogènies o heterogènies.

Una mescla heterogenia es una mescla en que esposible distinguir-ne els components mitjançant procediments optics

Una mescla hemogenia es una mescla en que no es posible distengir-ne els components mitajançant procediments opticscomvensionals.Gneralment, les mescles homogenies s’anomenen disolucions.

.

En una barrega homogènia o dissolució els diferents components no es poden distingir ni a primera vista ni amb l'ajut de la lupa o elmicroscopi. Si la barrega és líquida o gasosa, aleshores és transparent.

Davant d'una substància o material homogeni, és difícil saber si es tracta d'una substància pura o d'una dissolució, llevatque sapiguem com s'ha obtingut.

En una barrega o mescla heterogènia es distingeixen els diferents components a primera vista o amb l'ajut d'una lupa o un microscòpi

QUÈ ÉS UNA MESCLA?

Es diu...
tracking img