Tecnologia

Páginas: 7 (1605 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2012
PREGUNTAS CARRUSEL TECNO

Que s'enten per informacio?
- Proces d'obtencio o d'elaboracio de dades que proporcionen coneixement.
Expliqueu exemples d'informacio a la vida cuotidiana.
-La previsio del temps, els horaris dels mitjans de transport, els noticiaris de la radio i la televisio, els manuals d'instruccions els electrodomestics.
Que s'enten pero informacio xifrada?-en segons quines situacions pot caldre que una determinada informacio nomes sigui coneguda per l'emissor i pel receptor a qui va destinada, per exemple, certs secrets comericials o en situacins bel.lgiques. Llavors s'ultilitza la informacio xifrada.
Quines son les 5 patts del anomenat proces comunicatori?
Missatge : canal, emiissor codi, context o referent, receptor.
En queconsisteix la interferencia, posa exemples.
-Senyal no desitjada que s'interpasa en la comunicacio com per exemple el soroll de fons.
Quines son les tecnologies de comunicacio que s'han desenvolupat les telecomunicacions?
-La electrotecnia, la electronica, la informatica.
Quin va ser el primer sistema de telecomunicacio per a llarges distancies? Com es transmitia aquet señal?
- Elteleegraf a traves d'ones electromagnetiques
En que consistia el codi morse? Com es transmitia?
-Es un sistema molt rudimentari d'obertura i tancament d'un circuit electric amb dos simbols, el punt i la ratlla.
Com es feien les primeres conexions telefoniques telefoniques? Com s'anomenaven els trevalladors que els feien?
-Manualment a traves de les operadores. Operadors.
En queconsisteix el fax?
-Es un sistema per transmetre qualsevol tipus de document impres a traves de la linia telefonica i que alhora pot ser rebut de manera impresa en el terminal.
Quines son les diferencies principals entre telefonia fixa i telefonia mobil?
- La telefonia fixa es basa en la ubicacio fixa dels aparells telefonics en un lloc especific. La telefonia mobil ella aparells sonautonoms, es desplaçen amb l'usuari
Com funciona un microfon d'un telefon?
-El microfon converteix el so en un senyal electric. Les variacions de pressio produides pel so fan vibrar. La membrana situada al microfon que les converteix en variacions de tensio electrica que es transmeten a la xarxa de comunicacio.
Com funciona l'auricular d'un telefon?
- Un auricular en rebre el senyalelectric, el converteix en un senyal sonor. L'avisador acustic de trucada consta d'un brunzidor electronic que emet un so a intervalls regulars
En que consisteix la fibra optica? Quins avantatges te respecte al cable electric ?
- Consisteix en uns fils de vidre que transmeten la informacio. Avantatges sobre el cable electic: Mes velocitat, mayor capacitat i insensibilitat a lesinterferencies.
Que vol dir una linia de banda ampla?
-La substitucio del cable electric per fibra optica amplia la capacitat de les linies telefoniques.

Per a que sistema telefonic es fan servir les ones electromagnetiques?
-Per a la telefonia mobil.
En que consisteixen les cel.lules? Per a quins sistemes telefonic es fan servir?
-Les cel.lules son xones que donen obertura iformen una xarxa especifica de comunicacio entre els mobils i els telefons fixes.
Per a la telefonia mobil i fixa.
Quin va ser el dispositiu clau que va impulsar definitivament l'electronica?
- Lampada termoionica.
Quin va ser el segon dispositiu clau que va tornar a impulsar l'electronica?
- Radios fabricades amb transitors.
Com es deia el primer satel.lit que va llençarper atendre comunicacions televisives?
- L' sputnik.
Quines son les diferents funcions que fa un satel.lit?
-s'ha ampliat el camp d'aplicacio a la telefonia, la televisio, la meteorologia, la localitzacio i l'espionatge.
En que consisteixen les ones electromagnetiques? Quina velocitat tenen aquestes ones? Per a que les fem servir?
- Son vibracions o oscil.lacions periodiques...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • La Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS