Tema3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (505 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aliment: Tot allo que ingerim del medi extern
Nutrient: Es lo que resulta de la transformacio de l’aliment despres de la digestio
Alimenticio: proces pel qual sobtenen nutrients del medi externNutricio: conjunt de procesos pelcual obtenim els nutrients dels aliments
P.I. Organics: Glucids, lipids, protines i vitaminas
Glucids: formats per carboni hidrogen i oxigen aporten energia
-monosacarids: sabor dols i cristalins solubles en aigua(glucosa i fructosa)
- Disacarids: dos monosacarids(sacarosa, lactosa i maltosa)
- Polisacarids: molts monosacarids. Noson dolsos ni cristalins(glicogen celulosa i mido)
Lipids: constituits per carboni, hidrogen, oxigen fosfor i sofre. Insolubles en aigua i solubles en dissolbents organics. Funcions:
- Estructural: formen part de les membranascelulars
- Energetica: emmagatzemen energia
- Vitaminiques i hormonals: tenen funcio reguladora.
Clasificacio
- Contenen acids grasos: greixos dorigen vegetal, dacsa i soja; greixos dorigenanimal, mantega
- Ceres: funcio de revestiment i proteccio; recobreixen plomes, pel…
- Fosfolipids: son molecules amb un extrem hidrofi.l i un altre hidrofob. Formen part de les memvranes celularsProteines: formades per carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i sofre. Formades per aminoacids. Funcio:
- Enzimatica: accelera reaccions quimiques.
- Transportadora: transporta oxigen.
- Defensa:anticossos
- Estructurals: pels i ungles.
Vitaminas: Substanciess de composicioquimica variada, indispensables perque lorganisme funcione de manera correcta.
Hipoivitaminosi: falta de vitaminas.
-liposolubles: solubles en lipids pero insolubles en aigua A i D
- hidrosolubles: solubles en aigua pero insolubles en lipids B1 B2 B12 i C
P.I. Inorganics: Aigua i sals minerals
Aigua: Es la molécula mesabundant en el nostre organisme, quan mes actiu es un organ mes aigua te, es un dissolvent universal, en ella tenen lloc totes les reaccions quimiques de les celules, regula la temperatu i actua...
tracking img