Teoria de jocs. economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (313 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Part 1
Problema 2
En els següents jocs en forma normal, quines estratègies sobreviuen a l’eliminació iterativa de les estratègies estrictament dominades? S’arriba a un equilibri? ¿Quins són elsequilibris de Nash amb estratègies pures?

[pic]

En la forma normal l’estrategia que sobreviu en la forma iterativa d’estratègies estrictament dominades és l’equilibri A2- C1, quecoincideix amb l’equilibri de Nash amb estratègies pures. Mentre que a la forma normal B les estratègies que sobreviuen formen una matriu de 2x2 formada per AI,MI,AD i MD. Aquesta no es pot resoldre pereliminació iterativa d’estrategies estrictament dominades. Mentre que si apliquem l’equilibri de Nash trobem dos equilibris el MI i l’AD.

Part 2.
Lectura 2
Llegiu el capítol 4 del llibre deXavier Sala-i-Martín “Economia liberal per a no economistes i no liberals”. Trobareu el capítol al Campus Global: “S5_lectura2.pdf”.
Després, contesteu a les següents preguntes:

a. L’autorafirma que el funcionament de l’economia necessita la liberalització i no la privatització. Quina és la diferència entre els dos conceptes? Quina idea suporta l’afirmació anterior?
La diferènciaentre liberalització i privatització, és que la primera suposa la introducció d’una situació de competència entre les diferents empreses que pertanyen a un sector. Mentre que la privatització és lavenda d’una empresa que pertany a l’ Estat a uns inversors privats.

L’autor recolça el seu argument de que el funcionament de l’economia necessita la liberalització i no la privatitzaciódient que un monopoli privat és tan dolent com un de públic, ja que no estan subjectes en la disciplina del mercat fent que els concumidors no puguin escollir una alternativa a la oferida, la qualsovint no té bona qualitat o té un preu molt elevat. Per això el que cal més que una privatització és que aixi una liberalització, és a dir que hagi competència que permeti els consumidors escollir...
tracking img