Terremotos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2770 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Introducció als terratrèmols

Un terratrèmol és un conjunt de sacsejades de la superfície de la Terra perceptibles en una zona en grau variable i que responen a la pertorbació que provoca l'arribada de les ones sísmiques en propagar-se des de l'indret on s'ha produït un moviment brusc i ràpid entre blocs rocallosos.
A tot el món es produeixen milions de terratrèmols a l'any, simplementque no els detectem ja que són d'una magnitud imperceptible. Els terratrèmols es comparen per la quantitat d'energia alliberada, per la seva magnitud i pels efectes del sacseig de la terra en les persones i les estructures, la seva intensitat.

Magnitud

La magnitud es un paràmetre que indica la mida relativa dels sacseigs i està relacionada amb la quantitat d’energia alliberada a l’origen delsacseig. Es calcula amb el logaritme (és l’exponent al qual hi ha que elevar la base per obtenir-hi el número) de l’amplitud màxima d’ones registrades en un sismògraf (instrument utilitzat per mesurar moviments de la Terra).
A les noticies del medi de comunicació també indiquen la mida del terratrèmol amb un nombre decimal (per exemple, 6.8) que es refereix a l’escala de magnitud moment delterratrèmol .
La magnitud moment és una escala logarítmica per mesurar i comparar sismes. Va ser introduïda el 1979 per Thomas C. Hanks i Hiroo Kanamori com la successora de l’Escala de Ritcher o de magnitud local.

Terratrèmols a l’any en el món, escala Richter:

|Descripció |Magnitud |Número por any ||Enorme  |8.0+ |1  |
|Molt gran   |7.0-7.9 |18  |
|Gran |6.0-6.9  |120  |
|Moderat|5.0-5.9  |1,000  |
|Petit   |4.0-4.0  |6,000  |
|Percebut per la majoria  |3.0-3.9 |49,000  |
|Es pot arribar a percebre |2.0-2.9  |300,000  |

|
|Imperceptible  |menys de 2.0  |600,000+  |

Abans d’utilitzar l’escala de magnitud de moment, els sismòlegs descrivien l’energia d’un terratrèmol mitjançant l’escala Richter, desenvolupada a Califòrnia pel famóssismòleg Charles Richter el 1935.
Un avantatge de l’escala de magnitud de moment és que no s’atura a prop de valors alts. Aquesta escala no té un valor per damunt del qual tots els terratrèmols més grans reflecteixen magnituds molt similars. Un altre avantatge d’aquesta escala és que coincideix i continua amb els paràmetres de l’escala Richter. Per aquestes raons, l’escala de magnitud de moment esla més utilitzada pels sismòlegs per mesurar i comparar terratrèmols de grans proporcions.
Tant l’antiga escala Richter com l’escala nova de magnitud moment son logarítmiques. Això significa que l’augment d’un nombre sencer al següent no és lineal. El desplaçament de la terra durant un terratrèmol de magnitud 6 és aproximadament deu vegades més gran que el desplaçament de la terra d’una magnitud5.
Excepte per a terratrèmols molt grans, la magnitud a l’escala Richter és aproximadament la mateixa que la de magnitud moment. Per això ens referim a la magnitud d’un terratrèmol com a M.

Podem classificar als terratrèmols en:

|Terratrèmols grans |M >= 7 |
|Terratrèmols moderats |5 =< M < 7...
tracking img