Tev esperanto

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (600 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| Karşılığı | Örnek Cümle | Örnek Cümle Anlamı |
Al | -e
-e doğru | Mi iris al la lernejo.
Li kuras al mia domo. | Okula gittim.
Evime (doğru) koşuyor. |
Anstataŭ | -in yerine | Li irosanstataŭ mi. | O, benim yerime gidecek. |
Antaŭ | -in önüne, -in önünde
-den önce | Ŝi sidas antaŭ sia domo.
Antaŭ li venis ĉi tie, li fartis bone. | Evinin önünde oturuyor.
Buraya gelmeden önce iyihissediyordu. |
Apud | -in yanında | Ni konstruos domon apud la rivereto. | Derenin yanında bir ev inşa edeceğiz. |
Ĉe | -de (-in yakınında) | Li sidas ĉe la komputilo. | Bilgisayarda oturuyor. |Ĉirkaŭ | -in çevresinde, -in etrafında | Ĉevalo kuras ĉirkaŭ la domo. | At, evin çevresinde koşuyor. |
Da | (miktar belirtir) | Ni havis multe da gastoj. | Bir çok misafirimiz vardı. |
De | -in-den | Ankara estas la ĉefurbo de Turkio.
Ŝi iros de la urbo. | Ankara, Türkiye'nin başkentidir.
Şehirden gidecek. |
Dum | süresince, boyunca | Ili iris dum ok minutoj. | Sekiz dakika gittiler. |Ekster | -in dışında, -in dışına | Ŝi iros ekster la urbo. | Şehir dışına gidecek. |
El | -in dışına, -den | Ŝi iros el la urbo. | Şehirden gidecek. |
En | -de, -nin içinde | Ili estas en la domo.| Evdeler. |
Ĝis | -e kadar | Mi iros ĝis la domo. | Eve kadar gideceğim. |
Inter | -in arasında | Li sidas inter la infanoj. | Çocukların arasında oturuyor. |
Je | (belirsiz edat -
hiçbiredatın uymadığı veya
herhangi bir edatın kullanıldığı
her durumda kullanılabilir.) | Ni matenmanĝos je la oka.
Mi kredas je Dio.
Donu ĝin je mi.
Li saltis je la tablon. | Saat sekizde kahvaltıyapacağız.
Tanrı'ya inanıyorum.
Onu bana/benden/benimle/... ver.
Masanın üstünde/altında/yanında/... zıpladı. |
Kontraŭ | -in karşısı, karşı | Dubo gardas kontraŭ risko. | Şüphe riske karşı korur. |Krom | hariç, -in haricinde | Ĉiuj iris krom vi. | Senin haricinde herkes geldi. |
Kun | ile, birlikte | Ili iros kun vi. | Onlar sizinle gidecek. |
Laŭ | -e göre | Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia...
tracking img