Tipologia de les series

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (890 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Una sèrie de televisió és una obra audiovisual que es difon en emissions televisives successives, mantenint cadascuna d'elles una unitat argumental en si mateixa i amb continuïtat, almenys temàtica,entre els diferents episodis que la integren.
Encara que el terme s'empra popularment per designar a la ficció seriada, altres gèneres són susceptibles d'oferir-se en sèrie, com el documental.Estructura narrativa
El tret principal que defineix a una sèrie de ficció és que els seus capítols constitueixen una unitat narrativa independent en si mateixos, aconseguint-se la continuïtat entre l'uni l'altre a través dels personatges, els escenaris o els temes. A diferència dels serials, que deixen obertes les trames d'un episodi per a un altre, en les sèries aquestes es resolen dins del propicapítol.
No obstant això, existeixen produccions que no compleixen aquest requisit i, malgrat això, són considerades com a sèries, per la seva factura, procés de producció i forma de programació.Producció i programació
Per norma general, les sèries de ficció són produccions molt més costoses que els serials. Això es deu al fet que solen plantejar-se per cobrir els horaris de major consumtelevisiu o Prime-Time, mentre que els últims es destinen a les bandes diürnes o daytime, on els nivells d'audiència són menors.
A causa del seu considerable cost, es programen una vegada a la setmana(ocasionalment, dues o tres) i gairebé mai en tira diària (en anglès, *strip), que és com solen emetre's els serials.
Una sèrie sol concebre's de forma tancada, amb final previst, però deixant oberta lapossibilitat d'ampliar la producció, en funció dels resultats d'audiència. El més habitual és que es realitzi una primera tanda de tretze episodis i, si l'èxit acompanya, és molt probable que la sèrietorni amb nous lliuraments.
Tipologia
1.-Sitcom o comèdies situacionals. La seva durada estandarditzada és d'al voltant de 24 minuts i s'emeten a Estats Units com programa embut (que recull...
tracking img