Tirant lo blanc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1146 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TIRANT LO BLANC 1r Batxillerat

QÜESTIONARI DE LA INTRODUCCIÓ
1.- Què suposa per a Joanot Martorell pertànyer a una família de la mitjana noblesa valenciana?
Afrontar amb la seva família al llarg del segle XV la pèrdua de prestigi, una baixada més tardant en laposició econòmica i social.
2.- Què és un matrimoni secret i de quina manera afecta a la família Martorell?
És un matrimoni fet en la clandestinitat, se celebrava entre dues persones que s'atorgaven el seu amor l'un a l'altra amb la promesa de celebrar el matrimoni autèntic, davant de testimonis, en un futur proper. Moltes vegades, el matrimoni secret comportava el lliurament físic delsenamorats, que és el que s'anomenava bodes sordes.
El matrimoni secret entre Damiata germana de Joan Martorell i Joan de Monpalau s’oposa una taca per a l’honor de les germanes Martorell i es qüestionava l’honor de tots els membres de la família.
3.- Quina relació s’establi entre els Martorell i el poeta Ausiàs March?
Ausiàs March anava a casar-se amb Isabel l’altra germana de Joan Martorell, peròcom que March non havia complert el compromís els Martorell i Ausiàs March van entra en una guerra privada. Al final Isabel i March es van casar.
4.- Per quin motiu ha de viatjar a Anglaterra l’autor d’aquesta novel·la?
Per enfrontar-se a mort amb Joan Monpalau per haver tacat l’honor de Damiata.
5.- Quines repercussions té en la vida i l’obra de Martorell l’estada a la cort anglesa?
Ésfamiliaritza amb els seus costums cavallerescos, com l’ordre de la Garrotera. També feu coneixença i amistat amb els càrrecs importants de l’entorn reial, a més Enric VI li devia obrir les portes a la biblioteca reial on segurament Joanot llegí el Guy de Warwick, que visionarà a l’obra de Guillem de Varoic, així amb molts d’altres llibres.
6.- Per que és important la correspondència cavalleresca quemantenen l’autor i Felip Boil?
Per que és un testimoni indirecte que ens informa que l’autor havia estat desafiat i fins a quin punt Joanot devia tenir anomenada entre els cavallers del seu temps.
7.- És veritat que l’autor es dedicar a la pràctica del bandidatge? Per què?
Sí, perquè en estar en la ruïna es va fer cap d’un escamot de indigents i moros amb els quals va robà a Xiva a unsmercaders i assassina a un.
8.- Quina relació té l’obra que porta per nom el títol Guillem de Varoic amb Tirant lo Blanc i amb el Llibre de l’obre de cavalleria de Ramon Llull?
Amb Tirant lo Blanc les semblances argumentals i els paral·lelismes textuals que l’historia del compte presentar amb els 39 primers capítols del Tirant. Quant a la segona part doctrinal, Guillem de Varoic adapta els preceptesque formulà Ramon Llull sobre la cavalleria en el Llibre de l’ordre de cavalleria.
9.- Quin any comença i quin any s’acaba la redacció d’aquesta novel·la?
Comença el 2 de gener de 1460 i acaba a començaments del 1464.

10.- A qui dedica Martorell el Tirant i per què?
A l’Infant Ferran de Portugal ja que les expedicions i les lluites africanes del príncep portuguès presenta més d’una similitudamb les del Tirant lo Blanc, a més de compartir ideal entre Joanot.
11.- Quan esdevé real el cavaller errant de la ficció del segle XII ?
Esdevé real, quan la cavalleria, originàriament un sistema ètic i model imaginari amb el temps es va convertir en una practica de viure.
12.- Quina crònica influí directament en la redacció del Tirant?
La Crònica de Ramon Muntaner.
13.- Què vol dir que lageografia novel·lesca del Tirant és ben realista?
Que tant ciutats i llocs que apareixen en el Tirant lo Blanc existeixen la realitat.
14.- Els antropònims de la novel·la són reals o inventats?
En el Tirant conviuen noms reals de l’època, amb altres d’ inventats pel novel·lista, ja sigui a partir de topònims reals o prestats per la tradició literària, o fruit de l’enginy de l’autor.
15.- Qui...