Tomateras

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1857 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estudi sobre la deficiència de nutrients clau en el desenvolupament de la tomatiguera (Lycopersicum esculentum)

Resum

A partir del cultiu d’una tomatiguera ( Lycopersicum esculentum), plantada amb palanganes plenes de vermiculita humificades amb solució nutritiva. Després de les primeres fulles es transplanta un cultiu hidropònic. Les plantes es divideixen en tres pots de cultiu sotmesos encondicions diferents: el primer un solució control, el segon amb absència de nitrogen i el tercer amb absència de ferro. A partir dels resultats obtinguts s’observaren la longitud de l’arrel, l’altura de les plantes, el nombre de fulles i la superfície foliar d’aquesta. La mitja d’aquestes dades és major a les plantes que es troben cultivades en la solució nutritiva completa (Hoagland) que en lesque es troben amb absència de nitrogen i ferro.

Introducció

En els cultius hidropònics consisteixen en subministrar en les plantes una solució salina fertilitzant en aigua per preparar la solució de nutrients. L’elecció de les sals que s’haurien de ser utilitzades depenen de diversos factors. La proporció relativa d’ions que hem d’afegir a la composició es compararà amb la necessària en laformulació del nutrient. Les diferents sals fertilitzants que podem utilitzar per la solució de nutrients té a la vegada diferent solubilitat, és a dir, la mesura de la concentració de sal que roman en solució quant la dissolem en aigua. En els cultius hidropònics les sals fertilitzants hauran de tenir una alta solubilitat, degut a que han de romandre en solució per ser presa per les plantes.L’objectiu d’aquesta investigació fou la d’un cultiu hidropònic de la Lycopersicum esculentum (tomatiguera) i demostrar la seva eficàcia en varies condicions de privació de diferents elements bàsics, com el nitrogen i el ferro. Aleshores es va processar un mètode fonamentat en tres tipus de cultiu: un cultiu amb nutrició completa (solució hoagland), un sense nitrogen i un altre i darrer, senseferro. Abans d’endinsar-se de ple en el projecte d’investigació es féu una recerca d’informació per instruir-se al màxim i poder realitzar de la millor manera possible el projecte i garantir així la màxima certesa al resultat. Per reforçar el nostra coneixement ens informarem a partir capítols de llibre sobre l’assimilació de nutrients de base mineral.

Material i mètodes

Materials

- 3Palanganes de cultiu

- Vermiculita humificada

- Solucions nutritives: solució Hoagland, solució amb manca de nitrogen i solució amb manca de ferro.

- 18 tomatigueres

- 9 pots de cultiu hidropònic

- Instrument de mesura (regla, cinta mètrica, etc...)

Mètodes

Inicialment, es planten les llavors de les tomatigueres a palanganes de solució nutritiva plenes de vermiculita humificada,que és un tipus de mineral format per silicats de ferro o magnesi.

Quan surten les tres primeres fulles, aproximadament després dels quinze dies, es transplanten a un cultiu hidropònic, el qual es tracta d'una solució líquida de nutrients on és possible cultivar una planta sense haver-la de plantar al sòl. Es preparen tres cultius hidropònics: solució Hoagland, solució amb manca de nitrogen isolució amb manca de ferro. La solució Hoagland conté tots els macronutrients i micronutrients necessaris per a que la planta pugui créixer.

Macronutrients M g element
KNO3 1,0 101,10 N, K
Ca (NO3)21,0 236,16 Ca, N
NH4H2PO4 1,0 115,03 N, P
MgSO4.7H20 0,5 246,49 S, Mg

Micronutrients mM g element...