Trabajos psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (324 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
4.2 La persuasió

La persuasió consisteix en la utilització deliberada de la comunicació per a canviar, formar o reforçar les actituds de les persones. Aquesta tècnica utilitza les opinionsde coses, persones, grups, accions o idees.
Degut a que les actituds juguen un paper important en la forma de comportar-se, un canvi en elles podria donar lloc a un canvi en el nostrecomportament, que és el que es pretén amb la persuasió. Per exemple, adhereix ideals en la compra d’un producte.
El màxim que la persuasió pot aconseguir és que un cert producte ens agradi més que algunaltre. L’impacta d'aquest tipus de persuasió desapareix quan realitzem un processament conscient d'aquesta informació, que esborra tota petita sensació que poguéssim tenir. El que sabem i el quevolem conscientment té més força sobre el que sabem i volem inconscientment.

Hi ha sis principis d'influència de la persuasió en publicitat que van ser desenvolupats per un investigadoranomenat Robert Cialdini i funcionen en moltes situacions diferents. S'apliquen només quan el receptor es troba en “situació peresosa” (pensament heurístic).

Els sis principis són aquests:a)Comparació: respon al pensament de “si uns altres ho fan, tu també ho hauries de fer”. Algunes series de televisió inclouen rialles de fons ja que està demostrat que en aquests casos el públicriu més. Un altre exemple fora de la publicitat però molt evident està en els sense sostre, que ja tenen monedes ficades dintre el plat ja que si aquest està buit la gent té menys disposició atirar-hi monedes.

b)Atractiu: segons deia Roger Ailes, assessor de les campanyes dels presidents Bush i Reagan “si li agrades a qui t'escolta et perdonarà gairebé qualsevol cosa”. La gentatractiva és més persuasiva i aconsegueix coses amb més facilitat. Això és degut a que normalment s'està d'acord amb les persones que agraden i a pensar que tenen raó. És per això que a la majoria...
tracking img