Tractament de la pediculosis humana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2583 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TRACTAMENT DE LA PEDICULOSI CAPITIS I LA SARNA HUMANES

Pediculosi capitis
Les pediculosis humanes són produïdes per insectes anoplurs, dels gèneres Pediculus (polls) i Phthirus (lladelles o cabres). L’home pot estar infestat per dues subespècies de Pediculus humanus, P. h. capitis i P. h. corporis. La primera, anomenada el poll del cap, roman fixada quasi exclusivament als cabells i és moltfreqüent entre la població infantil, malgrat que pot infestar persones de qualsevol edat. El poll del cos (P. h. corporis) actualment està gairebé confinat a poblacions marginals i sense sostre, que viuen en condicions d’amuntegament i manca d’higiene. Malgrat la seva poca patogenicitat, el poll del cap és un important problema de salut pública. L’estigma social que representa la seva infestació,associada generalment a la creença errònia que la seva presència és deguda a manca d’higiene, n’afavoreix l’ocultació i, en conseqüència, la disseminació. Un estudi realitzat als EUA estimava, per a aquell país, la pèrdua de 12-24 milions de dies d’escola anuals a causa de la pediculosi, amb un cost de mil milions de dòlars anuals.2

Resum
El tractament habitual de la pediculosi capitis i lasarna humanes es fa mitjançant l’ús d’insecticides d’administració tòpica. No obstant això, la creixent aparició de resistències als insecticides més freqüentment utilitzats és una de les principals causes de les fallades en el tractament i les dificultats per controlar l’endèmia, sobretot en el cas de la pediculosi dins l’àmbit escolar. La permetrina (1-1,5%) es considera el tractament de primeraelecció a Espanya malgrat que no es disposa d’estudis sobre la susceptibilitat de les soques de Pediculus a aquest insecticida en el nostre entorn. La recent introducció de la dimeticona tòpica al 4% en el tractament d’aquesta parasitosi pot suposar un avanç important en el seu control. En el cas de la sarna, el tractament d’elecció és la permetrina al 5%, tot i que la ivermectina per via oral(medicament estranger) és de gran utilitat per al tractament col·lectiu de la infestació i els casos de sarna noruega. Paraules clau: pediculosi capitis, sarna, insecticides, dimeticona, ivermectina.

Història natural
Els polls són insectes hematòfags incapaços de nodrir-se i desenvolupar-se en condicions naturals fora de l’hoste, sobre el qual realitzen tot el seu cicle biològic.2,3 Passen per tresestadis evolutius: ous, nimfes i adults. Els ous, o llémenes, tenen al voltant d’1 mm de llargada, un color blanquinós, nacrat i són operculats. Són postos per la femella vora l’arrel del pèl, a un ritme de 5-8 ous al dia, durant unes tres setmanes. A l’interior de l’ou es desenvolupa un embrió que, als 4 dies, ja té desenvolupat el sistema nerviós i és, per tant, susceptible als insecticides, ique als 6-8 dies eclosiona i lliura el primer estadi nimfal. Es produeixen tres fases nimfals fins que emergeixen els adults, de color bru, fosc i de 2-3 mm de llarg. El cicle biològic complet dura unes 4 setmanes.

Introducció
La pediculosi capitis i la sarna són les ectoparasitosis estacionàries humanes més freqüents en el nostre entorn. La seva afectació a l’home és coneguda des de facentenars d’anys i s’han relacionat tradicionalment amb la pobresa i les males condicions higièniques.1 Malgrat que habitualment no donen lloc a patologies greus, la seva gran capacitat de transmissió i la molèstia que causen a les persones infestades les converteix en un greu problema de salut pública.

37

Tant els adults com les nimfes fan diverses ingestes de sang al dia (aproximadament cada4-6 hores) i sobreviuen un temps molt curt fora de l’hoste. Són sensibles a la temperatura i la llum; això fa que es fixin molt a prop de la base del cabell (1-4 mm) i en zones protegides de la llum, com la nuca i la regió retroauricular. Es desplacen bastant ràpidament (5-20 cm/min) però no volen ni salten. El nombre de polls que infesten una persona acostuma a ser molt baix i rarament excedeix...
tracking img