Tratamiento fangos edar

Páginas: 5 (1196 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2011
PRESENTACIÓ PÀG. PPAL

Sense cap mena de dubte la nostra societat actual depèn de l’energia. Cada cop necessita més quantitat i millor qualitat d’energia per a continuar el desenvolupament  econòmic, garantia del benestar de les persones.
Però al mateix temps l’ús de les energies fòssils ens comporta greus limitacions. És molt contaminant i limitada. Les conseqüències són les d’unprogressiu i greu deteriorament mediambiental i les d’una dependència energètica exterior que ens condiciona el preu i la garantia en la continuïtat en el subministrament.
Per tot plegat fer una aposta per les noves fonts d’energia esdevé una necessitat d’extrema urgència. Ens és imprescindible avançar tècnicament i desenvolupar nous i millors procediments. Les Energies Renovables són laresposta.
Fira-Congrés ECOENERGÈTICA pretén doncs donar a conèixer aquestes noves tècniques, totes les seves possibilitats, prevenir i avançar  esdeveniments. Una Fira-Congrés per mostrar el com, el quan i l’on de les Energies Renovables. Quelcom que no es pot obviar.
El congrés s’estructura en un total de tres jornades temàtiques dividides en sessions formades per ponències de caràcter tècnici professional guiades a mans de ponents de gran vàlua: una primera per abordar l’estat actual i futur de les energies renovables; a continuació es tractarà l’energia solar fotovoltaica i per concloure es treballarà l’energia de la biomassa i biocombustibles.
Objectius específics:
• Presentació de l’estat actual i futur de les Energies Renovables a Catalunya, Espanya i Europa
•Innovació i desenvolupament en energia fotovoltaica
• Darreres tendències en investigació i desenvolupament en biomassa i biocombustibles
• Producció, gestió i comercialització d’Energies Renovables
• Oportunitats de negoci
En aquest marc es celebrarà una Fira de productes i serveis relacionats amb la matèria així com d’altres activitats simultànies dirigides a la ciutadaniai especialment als escolars amb l’objectiu de promoure una cultura ambientalment sostenible i un consum responsable.
Implicar-se i invertir el seu temps en aquests coneixements es avançar-se al futur. Una oportunitat per a les persones i el territori.

QUI SOM

La celebració d’aquesta primera edició d’ECOENERGÈTICA implica reunir en un mateix espai experts i professionals delsdiferents àmbits de les energies renovables. Un cita per intercanviar experiències i novetats, per analitzar els reptes i conèixer les possibilitats del futur panorama energètic on trobarem les respostes a un desenvolupament industrial respectuós amb el medi ambient.
ECOENERGÈTICA vol tenir continuïtat i convertir-se en un espai de referència dins del camp de les Energies Renovables, un aparadoron poder mostrar periòdicament les innovacions més significatives i una mostra de la nostra confiança en la I+D per garantir un creixement sostenible.
La comarca de l’Anoia, tradicionalment industrial, es troba en una situació de reestructuració i canvi. Volem generar noves oportunitats. Per aquest motiu i des del Consell Comarcal de l’Anoia es va crear el CESCA (Consell Econòmic i Socialde l’Anoia) d’on surt aquesta iniciativa.
No seria possible sense la col·laboració desinteressada de moltes altres institucions i la participació dels experts vinculats al sector energètic i medi ambiental que ens assessoren en l’organització d’aquest esdeveniment.
|Consell Comarcal de l’Anoia ||CESCA Consell Econòmic i Social de la Comarca de l’Anoia |
|  |
| EUETII Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada UPC |
| ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tratamiento de fangos
  • EDAR
  • Evaluacion Contaminantes plata de tratamiento EDAR
  • Edar
  • EDAR
  • fangos
  • edar
  • Fangos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS