Treball activitats força i salut

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (335 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL DE L'ENTREnament EN L'ÀMBIT PREVENTIU

INTRODUCCIÓ
Aquest treball té com a finalitat l'adquisició dels coneixements necessaris per a poder planificar una activitat de força i salut. Tambéconeixerem quins exercicis fer per tal de exercitar un múscul o un altre. Aquesta planificació es basarà en una taula d'exercicis de resistència anaeròbica i de força/resistència a fer durant unperíode de quatre a sis setmanes.
Aquesta planificació d'activitats de força i salut tenen com a objectiu primordial mantenir-se en forma i amb una salut adequada, un altre dels objectius seria latonificació dels diferents grups musculars, però això últim no seria el més important, sinó que el més important seria el fet de mantenir-se en una bona condició física.

L'entrenament aniria dirigit a unapersona d'entre 16 i 18 anys que hagués estat practicant exercici durant un bon temps abans de començar l'entrenament; i que es sentís capaç de poder executar totes les activitats proposades. En cascontrari aquesta persona hauria de modificar les activitats que ella trobés convenient.

Els tipus de programa que escolliré per a planificar les activitats serà el programa de força-resistència pertal de aconseguir aquesta mínima tonificació dels músculs juntament amb beneficis de resistència aeròbica. També obtindríem altres beneficis com regulació de la postura, millora del metabolismecel·lular... entre d'altres.
I l'altre programa, seria el preventiu òptim, per tal de insistir en la millora de la resistència aeròbica amb canvis cardiovasculars, en el sistema metabòlic i en la coagulaciósanguínia.

La durada que tenc prevista és de quatre setmanes. El que faré serà aplicar el principi d'increment progressiu: en les dues primeres setmanes hi haurà una progressió i després en latercera hi haurà una baixada respecte a la segona, però hi haurà diferència amb la primera, i finalment la quarta serà la més forta.

Les activitats que he escollir per a la realització d'aquest...
tracking img