Treball franquicia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2128 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL PRIMER TRIMESTRE:
LA FRANQUÍCIALA FRANQUÍCIA

1-
Definició: Franquícia es la practica d’utilitzar el mode de negoci d’una altra persona.

Orígens: L’origen de la franquícia es remunta a l’any 1862 a E.E.U.U de la mà de la companya I.M. Singer&Co, empres que es dedicava a la fabricació de maquines de cosir, va començar a utilitzar aquesta formula per cobrir la necessitatde distribuir i tenir una ample cobertura dels seus productes.

Introducció al mercat espanyol: La franquícia es va introduir al mercat espanyol a finals de la dècada dels 50, amb l’entrada d’algunes marques estrangeres, principalment de França en el secor de l’equipament personal i les americanes del “menjar-rapid”
Però no es cap als anys 80 quan comença l’autèntic desenvolupament de lafranquícia a Espanya, i al 1983 es celebra la primera Jornada Nacional de Franquícies

2-
Factors de “know-how” (saber-fer): El “know-how” es un dels elements fonamentals del sistema de franquícia, el terme es va desenvolupar a E.E.U.U però també ho utilitzaven a França. Fa referència al conjunt de experiències i procediments que han estat adquirits per un empresari a l’explotació del seunegoci i que li han permès arribar a un cert èxit en el negoci. A grans trets el “know-how” es la experiència que el franquiciador dona al franquiciat, i això li comporta grans avantatges, i això també comporta al franquiciat entrar en un negoci sense prèviament haver tingut experiència.

Elements imprescindibles:
- Pràctic, útil, funcional, beneficiós, aprofitable, real.
- Provat: que elsprocediments heguin estat ensajats, demostrats i comprovats, a la vegada segurs i acreditats.
- Original: Que sigui nou, peculiar, interessant.
- Específic: que sigui un conjunt tècnic, procediments i mètodes definits i individualitzats.
- Generalment no patentat i secret.
- Reproduïble o fàcilment transmitible oralment.
- Substancial: Per el fet de que el mateix inclogui un informació importantper la venta dels productes o la presentació dels serveis.

3-
Tipus de franquícia:

- Franquícia comercial: És aquella en la que el franquiciador cedeix als seus franquiciats tots el elements necessaris que el permeten la venta de productes o serveis al consumidor final.
- Franquícia de serveis: La funció bàsica d’aquesta franquícia es la de oferir els serveis de la empresa franquiciadora.- Franquícia industrial: És una forma de col·laboració empresarial entre fabricants, quan una empresa cedeix elements necessaris per permetre la duplicació de un procés productiu o part del mateix a conseqüència del “know-how”.
- Franquícia de distribució: El franquiciat actua com intermediari en les compres, seleccionant productes que son elaborats per altres empreses i el distribueix atraves dels seus punts de venda franquiciats en condicions avantatjoses.
- Franquícia de córner: És una franquícia que la seva activitat es desenvolupa en un espai específic i apart, i al mateix temps a dins d’una superfície més gran, com per exemple a dins de uns grans magatzems o centre comercial.

- Màster franquícia: És un acord per el qual el franquiciador concedeix el drets exclusius de lafranquícia per a un determinat territori, l’acord s’acostuma a utilitzar en un àmbit d’expansió internacional.

4-
Com franquiciar una empresa.
Perfil del franquiciat: És d’un emprenedor amb total entrega al seu projecte empresarial, que posa gran passió a tot allò que es dedica, que esta acostumat a treballar en equip i amb una gran capacitat de lideratge.
A l’hora de franquiciar unaempres s’ha de tenir en compte el 3x2, es a dir que la empresa tingui tres unitats de negoci pilot i dos anys d’experiència real.
Els pagaments del contracte els podem classificar en tres tipus:
1) Quota d’entrada: És la quantia que es paga al firmar el contracte per als drets d’explotació.
2) El royalty: És la quantitat que el franquiciat te que pagar periòdicament al franquiciador per el fet...
tracking img