Tutoría

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (469 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Darrerament, les ciències de l'educació han donat molta importància a la interacció, com a l'element responsable de l'aprenentatge.

La tutoria entre iguals és un mètode d'aprenentatge cooperatiu,a través del qual un alumne aprèn ensenyant l seu company, i aquest aprèn gràcies a l'ajuda personalitzada i permanent que rep de l'alumne tutor. Ens permet veure l diversitat com un recurs i no comun problema.

Entenem la tutoria entre iguals com una forma de treball cooperatiu, molt eficaç per ensenyar i aprendre a treballar per parelles i bordar alguns aprenentatges. Suposa guanysconsiderables per a tots els alumnes.

La tutoria entre iguals és un mètode d'aprenentatge cooperatiu basat en la creació de parelles d'alumnes, amb una relació asimètrica i amb un objectiu comú, conegut icompartit.

La UNESCO la considera com una de les pràctiques instructives més efectives per a l'educació de qualitat.

En els centres educatius, l'ús de la tutoria entre iguals esdevé un instrumentd'atenció a la diversitat, que mobilitza la capacitat mediadora dels alumnes, i que treu profit de les diferències de nivell entre alumnes.

Sabem que en determinades circumstàncies els mateixosalumnes poden fer de mediadors del contingut que es vulgui transmetre. Fins i tot, alguns autors afirmen que els alumnes poden ser millors mediadors que els professors ja que són aprenents recents delscontinguts i són sensibles als punts de més ajuda.

La principal avantatge de la tutoria entre iguals és que l'alumne pot prestar l'ajut individual, a un sol alumne mentre que quan el professor fa demediador ho ha de fer entre els nombrosos alumnes de l'aula.

EXEMPLE
Treballem amb dos cursos junts a la mateixa aula, els alumnes de curs més alt fan de mediadors als del curs més baix, és adir, aquests seran tutoritzats. S'ha de tenir present que aquestes parelles o grups duraran uns mesos o tot el curs, per tant haurien de ser força estables.

D'una tria prèvia de textos feta pels...
tracking img