Un problema de genetica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (251 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
a) Quin és el caràcter estudiat en aquest cas? El color del pel.

b) Quins són els dos al·lels que poden tenir les vaques i els torosd'aquesta raça per aquest caràcter? (R) blanc i negre (r) Roig i blanc.

c) Fenotip de la vaca per aquest caràcter: Color blanca i negre.

d)Fenotip del toro: Color roig i blanc.

e) Genotip de la vaca: Rr

f) Genotip del toro: rr

g) El toro és homozigòtic o heterozigòtic?Justifica la resposta. Homòzigot

h) Hi ha altres genotips que produeixin vaques o toros blanques i negres? si, per exemple el RR, possible obtenirdescendència amb aquest genotip quan es creuen vaques i toros homo o heteròzigots que tinguin el pel blanc i negre Rr o RR

i) L'herència peraquest caràcter és del tipus dominant/recessiu, herència intermèdia o codominància? Justifica la resposta. És de caràcter dominant/ recessiu, perquèes quan està present l'al·lel dominant

j) La vaca fa els gàmetes de dos tipus, pel què fa a aquest caràcter. Quins? la vaca crea gàmetas R igàmetas r.

Tots els gàmetes del toro tenen el mateix al·lel per aquest caràcter. Quin? El toro només crea gàmetes r.

Quina són lesfreqüències genotípiques esperades en la descendència? Les freqüències genotípiques de les descendència són 1/2 rr i 1/2 Rr

k) Quines són lesfreqüències fenotípiques esperades en la descendència? Les freqüències fenotípiques de la descendència són 1/2 vermell i blanc i 1/2 blanc i negre